Slik blir cruisesesongen 2020

Turistene får ikke nok av Trøndelag og Trondheim, og 2020 blir ingen unntak. 100 cruiseanløp er innmeldt neste år, noe som kan bety nærmere 200 000 sjøreisende turister.

Det går mot et nytt rekordår for Trondheim som cruisehavn. Nytt av året er også at Frøya i år blir cruisehavn med ett anløp.

-Vi har markedsført Trøndelag som destinasjon aktivt, for å spre cruisetrafikken i Trøndelag. Derfor er det ekstra gledelig at et rederi velger å anløpe Frøya som cruisedestinasjon for første gang, sier cruisekoordinator Maria Kühnl begeistret.

Les også: Øker tempoet på det grønne skiftet.

Flere anløp utenfor høysesongen

Neste års sesong strekker seg over en lengre periode med første anløp allerede i februar, og siste anløp først i desember.

-Det er et nasjonalt mål for hele reiselivsnæringen å arbeide for å etablere Norge som en helårsdestinasjon. Hele 17 anløp til Trøndelag går neste år utenfor sommersesongen. Det betyr at vi får vist enda mer av hva landet og regionen vår har å by på, flere aktiviteter og utviklet et større mangfold i tilbud, legger Kühnl til.

Styrker kunnskapen om miljøvennlig drift

I 2019 var Trondheim Havn blant de første havnene i Norge som innførte miljøindeksen EPI (Environmental Port Index). Denne indeksen benyttes til miljødifferensiert prising, og vil stimulere og belønne miljøeffektiv drift ombord mens skipene ligger til kai.

-Kort fortalt er EPI en frivillig rapporteringsløsning, der skipene rapporterer sin drift inn i en webportal administrert av DNV GL, forklarer Kühnl.

EPI kommer i tillegg til lovpålagte krav om utslipp, og skal stimulerer til å kutte utslipp utover det som er minstekrav nasjonalt.

Portalen gir samtidig rederiene gode driftsdata som gjør det mulig for rederiene å ettergå både rutiner og drivstoffløsninger,og få økt kunnskap om hva som skal til for omstilling til mer miljøvennlig drift på det enkelte skipet.

-Dette stimulerer til å sette inn de mest miljøvennlige skipene som opererer med den nyeste miljøteknologien. Det er en ganske «hands on» måte å arbeide med å øke bevisstheten rundt hva som skal til for å redusere utslipp, sier Kühnl.