Kaier i Trondheim havn


Kai ID Kainavn/sted

Lengde (m)

Dybde (m) B (t) A (t) V S K
1 KAI 1, PIR I 135 8,0 3 70 x    
1.1 RO/RO-rampe 15 16,0 (bredde)   80   x  
2 KAI 2, PIR I 135 8,0 4 70 x    
3 HONNØRKAIA, TAVERN 66 6,4 3 10 x x  
3.1 TAVERN GJESTEHAVN 6 6       x x
4 KAI 4, PIR II 58 5,5 3 10 x x  
5 KAI 5, PIR II 68 5,5 3 10 x x  
6 KAI 6, PIR II 68 6,3 3 10 x x  
7 KAI 7, PIR II 90 6,9 3 10 x x  
8 KAI 8, PIR II 102 6,9 3 10 x x  
9 KAI 9, PIR II 104 9,0 3 10 x x  
10 KAI 10, PIR II 60 9,2 3 10 x x  
11 KAI 11, PIR II 56 9,2 3 10 x x  
12 KAI 12, PIR II 70 9,2 3 10 x x  
13 KAI 13, PIR II 94 9,2 3 10 x x  
16 KAI 16, BRATTØRKAIA 150 6,5 3 10 x x  
17 KAI 17, BRATTØRKAIA 90 6,5 3 10 x x  
19 KAI 19, VESTRE KANALKAI 105 5,1 2 3   x  
20 KAI 20, VESTRE KANALKAI 65 5,1 2 3      
21 KAI 21, VESTRE KANALKAI 70 5,1 2 3      
22 KAI 22, VESTRE KANALKAI 70 5,0 2 10      
23 KAI 23, VESTRE KANALKAI 140 3,8 2 10      
24 KAI 24, VESTRE KANALKAI 70 3,0 2 10      
25 SKANSEN GJESTEHAVN         x    
26 KAI 26, ILA PIR 191 8,4 3 10 x x  
27 KAI 27, ILA PIR 100 8,4 3 10 x x  
28 KAI 28, ILA PIR 132 8,7 3 10 x x  
29 KAI 29, ILA PIR 66 8,4 3 10 x x  
30 KAI 30, ILA PIR 90 8,7 3 10 x x  
31 KAI 31, ILA PIR 132 10,6 3 9 x    
32 KAI 32, ILA PIR 155 8,4 32 10 x    
34 FROSTAKAIA 115 3,6 2        
35 KAI 35, RAVNKLOKAIA 90 3,6 2 8      
36 KAI 36, KYSTENKAIA 115 3,6 2 8      
37 KAI 37, KYSTENKAIA 155 3,6 1 8      
38 KAI 38, GRYTA SØR 240 0-3,6 1        
39 KAI 39, GRYTA NORD 250 0-3,6          
40 KAI 40.1-40.4, FOSENKAIA 290 5,1 2 8 x    
41 KAI 41, TRANSITTKAIA 70 8,0 3 10 x x x
42 KAI 42, TRANSITTKAIA 42 8,0 3 10 x x x
43 KAI 43, TRANSITTKAIA 90 8,0 3 10 x x x
44 DORA 2 50 8,0 4 10 x x x
44.1 DORA 2, Tørrdokk 113 6,0 2   x x x
45 KAI 45, KULLKRANPIREN 130 1,5     x    
46 KAI 46, KULLKRANPIREN 95 8,0 3 10 x x x
47 KAI 47, KULLKRANPIREN 95 6,0 3 10 x x x
48 KAI 48, KULLKRANPIREN 80 4,5 3 10      
49 KAI 49, KULLKRANPIREN 80 5,0 3 10   x  
50 KAI 50, KULLKRANPIREN 70 4,5 3 10      
52 KAI 52, STRANDVEIKAIA 165 6,0 3 10      
53 KAI 53, STRANDVEIKAIA 105 6,0 3 10 x x  
54 KAI 54, STRANDVEIKAIA 70 6,0 3 10      
55 KAI 55, LADEHAMMERKAIA 141 6,0   10   x x
56 KAI 56, LADEHAMMERKAIA 91 6,0 2     x x
57 KAI 57, LADEHAMMERKAIA 50 7,0   10  x x  
60 FAGERVIKA, STATOIL 57 11,0          
601 HEGGDALEN, BIOLOGISK 10 6,2          
61 HEGGDALEN, NORSKE SHELL 13 6,0          
62 HØVRINGEN, ESSO 50 11,3          
64 TROLLA, TEXACO 20            
65 FLAKK FERJELEIE              
66 ROSENBORGBASSENGET              
67.a BRATTØRKAIA, FLYTEKAI 30 4,5       x x
67.b BRATTØRKAIA, FLYTEKAI 40 4,5       x x
67.c BRATTØRKAIA, FLYTEKAI 30 4,5       x x
67.d BRATTØRKAIA, FLYTEKAI 30 4,5       x x
68 TURISTSKIPSKAIA 96 13 2,5 10   x x

B (t) = Bæreevne i tonn pr. m2
A (t) = Akseltrykk i tonn
V = Fylling av vann
S = Kan levere strøm
K = Tilgjengelig for kraner