Bruåpning for trafikk fra Rosenborgbassenget

Torsdag 18.juni blir det bruåpning av Verftsbrua, Brattørbrua og Jernbanebrua (Meråkerbrua) for utgående trafikk fra Rosenborgbassenget.

Bruåpningen starter med Verftsbrua kl. 20.30 – med påfølgende åpning av Brattørbrua og Jernbanebrua. Bruene driftes av Trondheim Bydrift.

Se her for oversikt over øvrige bruåpningstidspunkt.

Vi oppfordrer alle som ønsker å benytte seg av bruåpning denne dagen om å melde fra via skjemaet under.

NB! Tidspunkt for bruåpning er fastsatt til kl.01:00. Avbestilling må skje minimum 9 timer før planlagte bruåpning.