Trondheim Havn Namsos

Sist oppdatert 12.02.2018
Namsos er Namdalens regionsenter og har et mangfoldig handels- og servicetilbud. Namsos har også et mangfoldig industrielt miljø, med blant annet Moelven van Severen-trelastbruk, og flere mekaniske verksteder som He-Plan og Overhalla Mekaniske Verksted nær havnen.

Namsos har store selskaper innen båt- og veitransport, mobilkrantjenester (opptil 500 t.) og en aktiv næringsmiddelindustri.

Namsos er plassert innerst i Namsenfjorden, ca. 120 nautiske mil fra Haltenbanken, og 20 nautiske mil fra hovedleden langs kysten. Innseilingen i fjorden er både bred og dyp, med flere gode ankringsforhold. Havnen på Namsos har lokal slepebåttjeneste. Det er også bunkringsanlegg i fjorden.

Trondheim Havn Namsos består av havneområder på Spillum, Tiendeholmen og Namsos sentrum, og betjener Namdalsregionen med infrastruktur for passasjertrafikk og godstrafikk på sjø. De ulike havneområdene er tilpasset ulik gods. På Spillum skipes sand i bulk til betongindustri,korn og energivirke i tillegg til andre bulkvarer og stykkgods. Regionens tømmer- og landbruksindustri benytter havneområdet på Tiendeholmen til skiping av tømmer, gjødsel og trelast. Passasjertrafikken går først og fremst til og fra havna i Namsos sentrum.

Her finner du informasjon om havnefasilitetene i Namsos.

Kontakt


Alle dager - 24/7

Havneinspektør | Tlf: 918 66 017

Anløpsmelding

Båtankomst meldes inn til Trondheim Havn ved hjelp av skjemaene Skipsanløp eller ISPS-anløp.


Trondheim Havn Namsos, Spillum Sør og Spillum Nord


               

Trondheim Havn Namsos, sentrum