Verdens største spesialfartøy til Orkanger

Det blir et storslagent syn når Technip FMCs flaggskip Deep Blue kommer seilende inn Trondheimsfjorden torsdag 1. juli. Store forberedelser er gjort for at verdens største rørleggingsfartøy skal legge til kai på Orkanger.

Skipet var opprinnelig ventet tirsdag, men anløpstidspunkt ble nylig endret til torsdag.

Med sine 206 meter og en dypgang på 10 meter ble det nødvendig å gjøre et større arbeid på havna før giganten kunne legge til kai. Allerede i mars gikk Trondheim Havn i gang med det fysiske arbeidet som ble ferdigstilt i mai.

– Havnebassenget hadde opprinnelig dybde på 10 meter, men måtte mudres til en dybde på 12 meter og erosjonssikres. I tillegg er det satt ned spunt langs kaifronten i forbindelse med fendringen mellom kai og akterenden på fartøyet. Endringer på en eksisterende kai må ta hensyn til stabilitet og styrken til kaianlegget i tillegg til annen bruk, forklarer Anita Veie, prosjektingeniør ved Trondheim Havn IKS.

Større havn gir større muligheter

Siden 1995 har spolebasen på Orkanger produsert 2000 kilometer med rørledninger for oljeutvinning under vann. Det som den gang startet som et tidsbegrenset prosjekt for Saga Petroleum (senere Hydro), har blitt et 25 år langt industrieventyr. Foruten Orkanger, har oljeserviceselskapet spolebaser i Skottland, USA og Brasil. Dypere havnebasseng betyr også flere muligheter for spolebasen på Orkanger i konkurranse med andre spolebaser.

– Det vil bety at vi kan bli mer fleksible i tiden fremover til å levere rørledninger når våre kunder ønsker det. Husk at spolesesongen er liten i våre farvann på grunn av klimaet. Så vi installerer normalt i perioden fra påske og ut september. Da vil det være fint for oss å kunne ha flere båter å spille på, forklarer Tore Håbrekke, leder ved Orkanger Spolebase.

– I år så har vi en moderat sesong, og vi skal spole om bord kun to prosjekt, så derfor blir det kun to anløp for spoling i år. Totalt vil vi ha skipet ut ca. 60 km rørledninger når vi setter strek for sesongen, sier Håbrekke.

Deep Blue vil ligge til kai i ti dager, før rørene fra Orkanger skal til Angola for å installere rørledninger på havbunnen.