Trondheim Havn Verdal

Sist oppdatert 22.07.2016
Trondheim Havn Verdal er Nord-Trøndelags største industrihavn, og en stor bidragsyter til Verdals næringsliv. Trondheim Havn Verdal utvikler og vedlikeholder havneanlegg primært for industriforetak med behov for bulkbasert sjøtransport. 90% av godsvolumet er bulklaster relatert til industri lokalisert i havneområdene. Hvert år går over 850 000 tonn gods over kai i Verdal.

Her finner du informasjon om havnefasilitetene på Verdal.

Trondheim Havn Verdal
Trondheim Havn Verdal (Foto: Innherred Samkommune)