Svingbrua åpen igjen

Etter gjentakende driftsfeil er Svingbrua igjen åpen for syklende og gående. Neste år skal låsemekanismen på brua gjennomgå en større ombygning slik at den blir mer driftssikker, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

I slutten av september måtte Svingbrua over Kanalen ved Skansen i Trondheim stenges. For å gjøre Svingbrua mer pålitelig, ble det besluttet å gjøre en grundig kartlegging og diagnostisering av brua og problemene den har hatt. Det medførte at brua ble holdt stengt for gående og syklende, helt frem til månedsskiftet vi er inne i. I dag ble Svingbrua igjen åpnet for gående og syklende.

-Nå har vi gransket Svingbrua så godt det lar seg gjøre. Det er en kompleks konstruksjon, og den har hatt flere ulike problemer som har gjort at den har vært ute av drift eller stengt alt for ofte. Det som er klart, er at mesteparten av nedetiden vi har hatt skyldes at boltene som fester brua til landkaret kiler seg fast, forklarer Knut Ove Dahle, bruforvalter i Statens vegvesen i Trøndelag i en pressemelding.

På bakgrunn av dette er boltene nå restaurert og behandlet slik at de ikke skal sette seg fast igjen.

Det blir gjort flere tiltak for å eliminere dette problemet, sier Dahle.

Både bolter og foringer er renset og slipt. Vi oppretter også nye rutiner for service av boltemekanismene. Dermed mener vi at vi skal unngå uforutsett stans fremover som følge av feil i boltemekanismen.

Det gjenstår imidlertid en siste finpuss av boltene. Dette vil gjøres på en måte som vil medføre minst mulig ulempe for dem som bruker Svingbrua, forsikrer Dahle.

-For å minimere risikoen for at boltene kiler seg, skal vi gjøre en siste behandling av dem. Det gjør vi antakelig i begynnelsen av uke 47. Da kommer vi til å stenge brua en kort periode to kvelder den uken. Dette vil bli varslet på forhånd, sier Dahle.

I løpet av 2020 vil det bli gjort en større ombygging av låsemekanismen, for å gjøre brua enda mer driftssikker.

Vi vurderer flere løsninger, men det handler mye om å finne materialer som er egnet til bruket. Det er et tøft miljø denne mekanismen står i, sier Dahle.


Statens vegvesen arbeider hele tiden videre med å finne driftssikre løsninger for alle mekanismer Svingbrua er avhengig av for å fungere.

-Dette er en viktig reisevei som sparer mye tid for mange mennesker. Derfor legger vi ned mye ressurser i å få Svingbrua til å fungere best mulig, sier Dahle.