Hurtigrutens passasjerer får ikke gå i land

Kommuneoverlegen i Trondheim kommune fattet fredag 13.mars forbud mot ilandstigning av passasjerer fra Hurtigruten. Passasjerer med av- og påstigningshavn i Trondheim blir ikke berørt av vedtaket.

Restriksjonene kommer som følge av det pågående utbruddet av COVID-19, er i tråd med de nasjonale helsemyndighetenes retningslinjer, med hjemmel i Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften). Flere havnekommuner i Norge har innført tilsvarende restriksjoner for å redusere smittespredning av COVID-19.

Godstransporten ombord på Hurtigruten går som normalt.

Les også: Passasjerer på cruiseskipet «MS Aurora» får ikke gå i land.

Kommuneoverlegens restriksjoner gjelder samtlige anløp av Hurtigruten fram til og med onsdag 18.mars. Det er ventet at Formannskapet skal behandle eventuelle forlengelser av restriksjoner mot sjøveis passasjertrafikk i Trondheim over helgen.

Les også: Slik arbeider Trondheim Havn med smittevern


For pressehenvendelser:

Knut Thomas Kusslid

Havnedirektør Trondheim Havn

Tlf: 400 37 004


Harry Tiller

Kommunikasjonssjef Kommunedirektørens fagstab, Trondheim kommune

Tlf: 951 98 673

Igangsetter reparasjoner ved Vanvikan

Nå starter reparasjonsarbeidet etter uværet som påførte hurtigbåtanlegget på Vanvikan større skader. Den siste uken har det blitt utført flere inspeksjoner og det foreligger…

– Vi redder liv

Redningsselskapet utførte til sammen over 8000 oppdrag i 2022. I Trondheimsfjorden er det redningsskøyta RS 129: “Une Amundsen” som rykker ut i nøden. Redningsskøyta RS…

Se alle