Hurtigrutens passasjerer får ikke gå i land

Kommuneoverlegen i Trondheim kommune fattet fredag 13.mars forbud mot ilandstigning av passasjerer fra Hurtigruten. Passasjerer med av- og påstigningshavn i Trondheim blir ikke berørt av vedtaket.

Restriksjonene kommer som følge av det pågående utbruddet av COVID-19, er i tråd med de nasjonale helsemyndighetenes retningslinjer, med hjemmel i Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften). Flere havnekommuner i Norge har innført tilsvarende restriksjoner for å redusere smittespredning av COVID-19.

Godstransporten ombord på Hurtigruten går som normalt.

Les også: Passasjerer på cruiseskipet «MS Aurora» får ikke gå i land.

Kommuneoverlegens restriksjoner gjelder samtlige anløp av Hurtigruten fram til og med onsdag 18.mars. Det er ventet at Formannskapet skal behandle eventuelle forlengelser av restriksjoner mot sjøveis passasjertrafikk i Trondheim over helgen.

Les også: Slik arbeider Trondheim Havn med smittevern


For pressehenvendelser:

Knut Thomas Kusslid

Havnedirektør Trondheim Havn

Tlf: 400 37 004


Harry Tiller

Kommunikasjonssjef Kommunedirektørens fagstab, Trondheim kommune

Tlf: 951 98 673