Slik ivaretas smittevernet på havna

Smittesituasjonen utvikler seg time for time, og Trondheim Havn arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med utbrudd av COVID-19. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke restriksjoner som gjelder for alle anløp og besøkende i våre havneområder.

Denne siden oppdateres løpende.

Landlovnekt og unntak fra vedtak

For å redusere risiko for smitte, har politimesteren i Trøndelag innført landlovsnekt for utenlandske besetningsmedlemmer med hjemmel i utlendingsloven § 16 jf utlendingsforskriften 4-19, 5. ledd.

Loven/ forskriften det vises til åpner for å nekte landlov når politiet finner dette påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller andre særlige grunner. I dette tilfellet finner politiet dette påkrevd for å hindre smitte av Coronavirus.

Landlovnekten gjelder ikke dersom påmønstret utenlandsk besetningsmedlem har vært ombord i skipet de siste 10 dager uten å være i land og er fri for symptomer på smitte.

Varslingsplan ved mistanke om smitte

  • Vardø Sjøtrafikksentral på tlf: 78 98 98 98 som vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlegen i kommunen fartøyet først anløp.
  • Folkehelseinstituttet på tlf: 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på tlf: 21 07 63 48 (smittevernvakta).

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

Administrasjonsbygg på Orkanger stengt

For å sikre smittevern og redusere antall fysiske kontaktpunkter er administrasjonsbygget på Orkanger havn kun åpent for besøkende etter avtale. Alle besøkende bes ta kontakt på tlf: 915 47 466 eller 911 12 600

Hvordan arbeider Trondheim Havn med smittevern?

En egen beredskapsgruppe er opprettet for å vurderer løpende retningslinjene fra myndighetene og hvilke tiltak man kan gjøre som havn for å bidra til et sterkere smittevern. Dette koordineres videre i tett samarbeid med smitteoverlegen i kommunene og Fylkesberedskapsrådet.

Tiltakene vi så langt har iverksatt er:

  1. Informasjon om varslingsplan og retningslinjer ved anløp oversendes alle anløpende fartøy.
  2. Retningslinjer for personell som håndterer anløp er etablert for å redusere risiko for smitte.
  3. Via Trondheim Cruise Network har vi orientert alle medlemmer om gjeldende smittevernråd og foreløpige restriksjoner.
  4. Trondheim Havns ansatte i administrasjonen er gradvis tilbake på kontoret etter lengre tids hjemmekontor. Virksomhetskritiske funksjoner knyttet til trafikkavvikling er løst gjennom arbeidslag og strenge restriksjoner, men har – i tråd med myndighetenes oppmykninger – også gradvis vendt tilbake til en normalisering av hverdagen.
  5. Trondheim Havn har etablert klare retningslinjer for å ivareta smittevernet ved besøk, møter og eksterne aktiviteter.

Hvordan påvirkes passasjertrafikk og cruisetrafikk?

Fra 15.juli åpnet Norge for reisende fra land i Schengen og EU, og Helsedirektoratet innførte samme dag en revidert smittevernsveileder for kystcruise langs norgeskysten. Her beskrives blant annet hvordan cruiseoperatører skal innrette smittevernet ombord, og hvilke rutiner operatøren skal følge ved mistanke om smitte eller påvist smitte ombord. Se hele veilederen her.

Som følge av restriksjoner knyttet til tilreisende fra andre land, har cruiseaktiviteten så langt blitt kansellert i Trondheim Havn. Det er foreløpig ikke bekreftet cruiseanløp i Trondheim etter innføringen av de nye retningslinjene for kystcruise.

Hurtigruten har hatt midlertidig stans av alle sine seilinger sør for Bodø, men har fra 16.juni gradvis gjenopptatt seilingsplanen igjen.

Godstrafikk går som normalt

De norske havnene og sjøtransporten er blant de samfunnskritiske sektorene som fortsatt må ivareta aktivitet for å sikre at viktige varer kommer fram. Foreløpig går godstrafikken som normalt i store deler av landet, også i Trondheim Havn.

Metrobuss kom sjøveien

Den første av i alt 58 metrobusser ankom Pir 1 i Trondheim i natt. Dette er et av mange viktige steg på veien for å nå klimamålene.

Åpent møte om Nyhavna

Onsdag inviterer Trondheim kommune og Trondheim Havn til siste status om arbeidet med utviklingen av en helt ny bydel på Nyhavna.

Trondheim Havn støtter årets TV-aksjon

Hvert år ender åtte millioner tonn plast i havet. Trondheim Havn støtter det viktige arbeidet med å bekjempe forsøpling av havet, og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.…

Se alle