Slik ivaretas smittevernet på havna

Trondheim Havn arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke restriksjoner som gjelder for alle anløp og besøkende i våre havneområder.

Denne siden oppdateres løpende.

Godstrafikk går som normalt

De norske havnene og sjøtransporten er blant de samfunnskritiske sektorene som fortsatt må ivareta aktivitet for å sikre at viktige varer kommer fram. Godstrafikken går som normalt i store deler av landet, også i Trondheim Havn.

Landlovnekt og unntak fra vedtak

For å redusere risiko for smitte, har politimesteren i Trøndelag innført landlovsnekt for utenlandske besetningsmedlemmer med hjemmel i utlendingsloven § 16 jf utlendingsforskriften 4-19, 5. ledd.

Loven/ forskriften det vises til åpner for å nekte landlov når politiet finner dette påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller andre særlige grunner. I dette tilfellet finner politiet dette påkrevd for å hindre smitte av Coronavirus.

Landlovnekten gjelder ikke dersom påmønstret utenlandsk besetningsmedlem har vært ombord i skipet de siste 10 dager uten å være i land og er fri for symptomer på smitte.

Varslingsplan ved mistanke om smitte

 • Vardø Sjøtrafikksentral på tlf: 78 98 98 98 som vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlegen i kommunen fartøyet først anløp.
 • Folkehelseinstituttet på tlf: 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på tlf: 21 07 63 48 (smittevernvakta).

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

Administrasjonsbygg på Orkanger stengt

For å sikre smittevern og redusere antall fysiske kontaktpunkter er administrasjonsbygget på Orkanger havn kun åpent for besøkende etter avtale. Alle besøkende bes ta kontakt på tlf: 915 47 466 eller tlf: 911 12 600

Hvordan arbeider Trondheim Havn med smittevern?

En egen beredskapsgruppe er opprettet for å vurderer løpende retningslinjene fra myndighetene og hvilke tiltak man kan gjøre som havn for å bidra til et sterkere smittevern. Dette koordineres videre i tett samarbeid med smitteoverlegen i kommunene og Fylkesberedskapsrådet.

Våre tiltak:

 1. Informasjon om varslingsplan og retningslinjer ved smitte om bord oversendes alle anløpende fartøy.
 2. Rutiner for personell som håndterer anløp er etablert for å redusere risiko for smitte.
 3. Via Trondheim Cruise Network har vi orientert alle medlemmer om gjeldende smittevernråd og foreløpige restriksjoner.
 4. Trondheim Havns ansatte i administrasjonen vurderer bemanningstetthet og tilgang for eksterne besøk i kontorlokalene løpende basert på smittesituasjonen lokalt.
 5. Virksomhetskritiske funksjoner knyttet til trafikkavvikling løses gjennom arbeidslag og redusert antall kontakter i løpet av arbeidsdagen.
 6. Klare retningslinjer for å ivareta smittevernet ved besøk, møter og eksterne aktiviteter basert på smittesituasjonen. Digitale møter skal som hovedregel avholdes under pandemien.

Hvordan påvirkes passasjertrafikk og cruisetrafikk?

I hht. kapittel 3 i Covid-19-forskriften tillates internasjonale kystcrise dersom rederiets Covid-10-protokoller er godkjent av Helsedirektoratet. Rederiet må imidlertid operere med følgende begrensninger:

 • Maks 50 % passasjerkapasitetsutnyttelse
  • men likevel begrenset til maksimalt 200 personer om bord, inkl. mannskap og passasjerer
 • Mannskap og passasjerer kan ikke gå i land i Norge
 • Nye mannskaper, passasjerer eller besøkende kan ikke gå om bord under seilasen
 • Som vilkår for godkjenning stilles det krav om at skipet skal returnere til havn i ombordstigningslandet ved påvist SARS-CoV-2 om bord og at skipet ikke skal befinne seg lenger unna ombordstigningslandet enn at det kan returnere til havn i ombordstigningslandet i løpet av 30 timers seiling

Som følge av restriksjoner knyttet til tilreisende fra andre land, har cruiseaktiviteten så langt blitt kansellert i Trondheim Havn.

Også Hurtigruten har hatt redusert tilbud og periodevis ingen anløp i Trondheim. Fra nyttår 2021 har Hurtigruten imidlertid gjenopptatt seilinger til Trondheim. Se mer om Hurtigrutens ruteplan på www.hurtigruten.no

Enighet rundt Hitra Kysthavn

Trondheim Havn kjøper Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner av Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH). Havnedirektør, Knut Thomas Kusslid. Foto: Ole Ekker/Trondheim Havn –…

Sjøareal i Brattørbassenget leies ut

Nå kan du leie sjøareal i Brattørbassenget for aktiviteter som gagner publikum og Trondheims befolkning! - Vi ser at badestueanlegget på Nyhavna har blitt svært populær.…

Se alle