Slik ivaretas smittevernet på havna

Smittesituasjonen utvikler seg time for time, og Trondheim Havn arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med utbrudd av COVID-19. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke restriksjoner som gjelder for alle anløp og besøkende i våre havneområder.

Denne siden oppdateres løpende.

Landlovnekt og unntak fra vedtak

For å redusere risiko for smitte, har politimesteren i Trøndelag innført landlovsnekt for utenlandske besetningsmedlemmer med hjemmel i utlendingsloven § 16 jf utlendingsforskriften 4-19, 5. ledd.

Loven/ forskriften det vises til åpner for å nekte landlov når politiet finner dette påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller andre særlige grunner. I dette tilfellet finner politiet dette påkrevd for å hindre smitte av Coronavirus.

Landlovnekten gjelder ikke dersom påmønstret utenlandsk besetningsmedlem har vært ombord i skipet de siste 10 dager uten å være i land og er fri for symptomer på smitte.

Varslingsplan ved mistanke om smitte

  • Vardø Sjøtrafikksentral på tlf: 78 98 98 98 som vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlegen i kommunen fartøyet først anløp.
  • Folkehelseinstituttet på tlf: 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på tlf: 21 07 63 48 (smittevernvakta).

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

Administrasjonsbygg på Orkanger stengt

For å sikre smittevern og redusere antall fysiske kontaktpunkter er administrasjonsbygget på Orkanger havn kun åpent for besøkende etter avtale. Alle besøkende bes ta kontakt på tlf: 915 47 466 eller 911 12 600

Hvordan arbeider Trondheim Havn med smittevern?

En egen beredskapsgruppe er opprettet for å vurderer løpende retningslinjene fra myndighetene og hvilke tiltak man kan gjøre som havn for å bidra til et sterkere smittevern. Dette koordineres videre i tett samarbeid med smitteoverlegen i kommunene og Fylkesberedskapsrådet.

Tiltakene vi så langt har iverksatt er:

  1. Informasjon om varslingsplan og retningslinjer ved anløp oversendes alle anløpende fartøy.
  2. Retningslinjer for personell som håndterer anløp er etablert for å redusere risiko for smitte.
  3. Via Trondheim Cruise Network har vi orientert alle medlemmer om gjeldende smittevernråd og foreløpige restriksjoner.
  4. Trondheim Havns ansatte i administrasjonen varierer bemanningstetthet og tilgang for eksterne besøk i kontorlokalene på bakgrunn av smittesituasjonen lokalt. Virksomhetskritiske funksjoner knyttet til trafikkavvikling løses gjennom arbeidslag og strenge restriksjoner, men har – i tråd med myndighetenes oppmykninger – også gradvis vendt tilbake til en normalisering av hverdagen.
  5. Trondheim Havn har etablert klare retningslinjer for å ivareta smittevernet ved besøk, møter og eksterne aktiviteter.

Hvordan påvirkes passasjertrafikk og cruisetrafikk?

Som følge av restriksjoner knyttet til tilreisende fra andre land, har cruiseaktiviteten så langt blitt kansellert i Trondheim Havn.

Også Hurtigruten har hatt redusert tilbud og i en periode ingen anløp i Trondheim. Fra nyttår 2021 har Hurtigruten imidlertid gjenopptatt seilinger til Trondheim.

Se mer om Hurtigrutens ruteplan på www.hurtigruten.no

Godstrafikk går som normalt

De norske havnene og sjøtransporten er blant de samfunnskritiske sektorene som fortsatt må ivareta aktivitet for å sikre at viktige varer kommer fram. Foreløpig går godstrafikken som normalt i store deler av landet, også i Trondheim Havn.