Slik ivaretas smittevernet på havna

Smittesituasjonen utvikler seg time for time, og Trondheim Havn arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med utbrudd av COVID-19. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke restriksjoner som gjelder for alle anløp og besøkende i våre havneområder.

Denne siden oppdateres løpende.

Ingen landlov i havner i Trøndelag

For å redusere risiko for smitte, har politimesteren i Trøndelag innført landlovsnekt for utenlandske besetningsmedlemmer med hjemmel i utlendingsloven § 16 jf utlendingsforskriften 4-19, 5. ledd. Ingen besetningsmedlemmer kan forlate aktuelt ISPS-område.

Loven/ forskriften det vises til åpner for å nekte landlov når politiet finner dette påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller andre særlige grunner. I dette tilfellet finner politiet dette påkrevd for å hindre smitte av Coronavirus.

Varslingsplan ved mistanke om smitte

  • Vardø Sjøtrafikksentral på tlf: 78 98 98 98 som vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlegen i kommunen fartøyet først anløp.
  • Folkehelseinstituttet på tlf: 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på tlf: 21 07 63 48 (smittevernvakta).

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

Administrasjonsbygg på Orkanger stengt

For å sikre smittevern og redusere antall fysiske kontaktpunkter er administrasjonsbygget på Orkanger havn stengt for kunder, vareleveranser og andre besøkende. Alle besøkende bes ta kontakt på tlf: 915 47 466 eller 911 12 600

Hvordan arbeider Trondheim Havn med smittevern?

En egen beredskapsgruppe er opprettet for å vurderer løpende retningslinjene fra myndighetene og hvilke tiltak man kan gjøre som havn for å bidra til et sterkere smittevern. Dette koordineres videre i tett samarbeid med smitteoverlegen i kommunene og Fylkesberedskapsrådet.

Tiltakene vi så langt har iverksatt er:

  1. Informasjon om varslingsplan og retningslinjer ved anløp oversendes alle anløpende fartøy.
  2. Retningslinjer for personell som håndterer anløp er etablert for å redusere risiko for smitte.
  3. Via Trondheim Cruise Network har vi orientert alle medlemmer om gjeldende smittevernråd og foreløpige restriksjoner.
  4. Trondheim Havns ansatte i administrasjonen er pålagt hjemmekontor. Virksomhetskritiske funksjoner knyttet til trafikkavvikling løses gjennom arbeidsordninger som ivaretar smittevern og minst mulig fysisk kontakt med kunder, samarbeidspartnere og kolleger.
  5. Trondheim Havn er restriktive med møter og eksterne aktiviteter inntil videre.

Hvordan påvirkes passasjertrafikk og cruisetrafikk?

Som følge av restriksjoner knyttet til tilreisende fra andre land, har cruiseaktiviteten for april og mai så langt blitt kansellert i Trondheim Havn.

Tilsvarende kanselleringer oppleves også i andre cruisehavner i Norge. Hurtigruten har også stanset alle sine seilinger sør for Bodø inntil videre, som følge av begrensninger knyttet til ilandstigning for passasjerene.

Godstrafikk går som normalt

De norske havnene og sjøtransporten er blant de samfunnskritiske sektorene som fortsatt må ivareta aktivitet for å sikre at viktige varer kommer fram. Foreløpig går godstrafikken som normalt i store deler av landet, også i Trondheim Havn.

Metrobuss kom sjøveien

Den første av i alt 58 metrobusser ankom Pir 1 i Trondheim i natt. Dette er et av mange viktige steg på veien for å nå klimamålene.

Åpent møte om Nyhavna

Onsdag inviterer Trondheim kommune og Trondheim Havn til siste status om arbeidet med utviklingen av en helt ny bydel på Nyhavna.

Hurtigruten innstiller til mai

Corona-restriksjoner for ilandstigning av passasjerer har ført til full stans for sjøveis reisende. Nå må Hurtigruten forlenge den midlertidige driftsstansen i seks nye uker, til…

Se alle