Slik ivaretas smittevernet på havna

Trondheim Havn arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med COVID-19-pandemien. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke restriksjoner som gjelder for alle anløp og besøkende i våre havneområder.

Denne siden oppdateres løpende.

Godstrafikk går som normalt

De norske havnene og sjøtransporten er blant de samfunnskritiske sektorene som fortsatt må ivareta aktivitet for å sikre at viktige varer kommer fram. Godstrafikken går som normalt i store deler av landet, også i Trondheim Havn.

Landlovnekt og unntak fra vedtak

For å redusere risiko for smitte, har politimesteren i Trøndelag innført landlovsnekt for utenlandske besetningsmedlemmer med hjemmel i utlendingsloven § 16 jf utlendingsforskriften 4-19, 5. ledd.

Loven/ forskriften det vises til åpner for å nekte landlov når politiet finner dette påkrevd av ordensmessige, sikkerhetsmessige eller andre særlige grunner. I dette tilfellet finner politiet dette påkrevd for å hindre smitte av Coronavirus.

Landlovnekten gjelder ikke dersom påmønstret utenlandsk besetningsmedlem har vært ombord i skipet de siste 10 dager uten å være i land og er fri for symptomer på smitte.

Varslingsplan ved mistanke om smitte

 • Vardø Sjøtrafikksentral på tlf: 78 98 98 98 som vil bistå med å varsle kommunelegen/kommuneoverlegen i kommunen fartøyet først anløp.
 • Folkehelseinstituttet på tlf: 21 07 70 00 (i arbeidstiden) eller på tlf: 21 07 63 48 (smittevernvakta).

IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

Administrasjonsbygg på Orkanger stengt

For å sikre smittevern og redusere antall fysiske kontaktpunkter er administrasjonsbygget på Orkanger havn kun åpent for besøkende etter avtale. Alle besøkende bes ta kontakt på tlf: 915 47 466 eller tlf: 911 12 600

Hvordan arbeider Trondheim Havn med smittevern?

En egen beredskapsgruppe er opprettet for å vurderer løpende retningslinjene fra myndighetene og hvilke tiltak man kan gjøre som havn for å bidra til et sterkere smittevern. Dette koordineres videre i tett samarbeid med smitteoverlegen i kommunene og Fylkesberedskapsrådet.

Våre tiltak:

 1. Informasjon om varslingsplan og retningslinjer ved smitte om bord oversendes alle anløpende fartøy.
 2. Rutiner for personell som håndterer anløp er etablert for å redusere risiko for smitte.
 3. Via Trondheim Cruise Network har vi orientert alle medlemmer om gjeldende smittevernråd og foreløpige restriksjoner.
 4. Trondheim Havns ansatte i administrasjonen vurderer bemanningstetthet og tilgang for eksterne besøk i kontorlokalene løpende basert på smittesituasjonen lokalt.
 5. Virksomhetskritiske funksjoner knyttet til trafikkavvikling løses gjennom arbeidslag og redusert antall kontakter i løpet av arbeidsdagen.
 6. Klare retningslinjer for å ivareta smittevernet ved besøk, møter og eksterne aktiviteter basert på smittesituasjonen. Digitale møter skal som hovedregel avholdes under pandemien.

Hvordan påvirkes passasjertrafikk og cruisetrafikk?

I hht. kapittel 3 i Covid-19-forskriften tillates internasjonale kystcrise dersom rederiets Covid-10-protokoller er godkjent av Helsedirektoratet. Rederiet må imidlertid operere med følgende begrensninger:

 • Maks 50 % passasjerkapasitetsutnyttelse
  • men likevel begrenset til maksimalt 200 personer om bord, inkl. mannskap og passasjerer
 • Mannskap og passasjerer kan ikke gå i land i Norge
 • Nye mannskaper, passasjerer eller besøkende kan ikke gå om bord under seilasen
 • Som vilkår for godkjenning stilles det krav om at skipet skal returnere til havn i ombordstigningslandet ved påvist SARS-CoV-2 om bord og at skipet ikke skal befinne seg lenger unna ombordstigningslandet enn at det kan returnere til havn i ombordstigningslandet i løpet av 30 timers seiling

Som følge av restriksjoner knyttet til tilreisende fra andre land, har cruiseaktiviteten så langt blitt kansellert i Trondheim Havn.

Også Hurtigruten har hatt redusert tilbud og periodevis ingen anløp i Trondheim. Fra nyttår 2021 har Hurtigruten imidlertid gjenopptatt seilinger til Trondheim. Se mer om Hurtigrutens ruteplan på www.hurtigruten.no