Passasjerer på cruiseskipet «MS Aurora» får ikke gå i land

Trondheim kommune har i samråd med Trondheim Havn besluttet at passasjerer på "MS Aurora" ikke får komme i land i Trondheim.

Cruiseskipet som er ventet lørdag 14. mars, kommer direkte fra Southampton, England og vil ligge til kai fram til kl. 18.00 samme dag.

Vedtaket betyr at MS Aurora kan få legge til kai og proviantere, men passasjerer må bli om bord.

– Vedtaket er hjemlet i IHR-forskriften, og er et viktig tiltak for å begrense trengsel i byen og redusere risiko for smitte, forklarer Tove Røsstad, kommuneoverlege i Trondheim kommune.

Ytterligere restriksjoner for øvrige cruiseanløp og Hurtigruten må vedtas i Formannskapet. Også cruisehavnene i Bergen, Stavanger, Ålesund og Bodø har fattet liknende vedtak av hensyn til smittevern.

Neste cruiseanløp er ventet onsdag 18. mars.


For pressehenvendelser:

Tove Røsstad,

Kommuneoverlege, Trondheim Kommune

Tlf: 917 60 270


Knut Thomas Kusslid

Havnedirektør, Trondheim Havn IKS

Tlf: 400 37 004