Forsiden Havna Bruåpningstider

Bruåpningstider

Sist oppdatert 31.10.2017
Skansen bru

Skansen Bru og Svingbrua

NB: Skansen Bru er på ubestemt tid ute av drift, og kan dermed ikke heves for båttrafikk.

 

Åpning av Skansenløpet avhenger av togtrafikk samt morgen- og ettermiddagsrush for gående og syklende. NB! Eget tidspunkt for søndager og helligdager.

Skansen bru kan normalt heves (og Svingbrua svinges) innenfor følgende tidsrom:
  • 06:00–06:35
  • 09:05–09:25
  • 12:05–12:35
  • 13:40–14:00 (hverdager) / 14.00 - 14.25 (søndag og helligdag)
  • 17:40–18:00
  • 19:05–19:35
  • 21:10–21:35
  • 22:10–22:30
For åpning, kontakt Bane NOR på telefon 916 72 766 / VHF 74 minimum 15 minutter før åpningsslutt.

Se Trafikkmeldinger hos Vegtrafikksentralen for oppdaterte meldinger om Svingbrua.

Kanalhavna og Elvehavna

Bruåpning til Kanalhavna/Elvehavna skjer etter bestilling. Åpning av bruene inn til Kanalhavna/Elvehavna må bestilles hos havnevakta minimum 24 timer før ønsket åpning.

Bruk dette skjemaet for å søke om bruåpning av Nidelv bru og Pirbrua,  og kontakt havnevakta på tlf. 911 12 600.

NB! I uke 42 - 45 vil Nidelv bru holdes stengt grunnet vedlikeholdsarbeid.

Meld fra når du må passere

Vi oppfordrer båtførere som planlegger å benytte anledningen til å passere ved bruåpning til å melde fra til Havnevakta på tlf: 911 12 600 minimum 15 minutter før åpningsslutt.