– Vårt fokus er å få kaianlegget operativt fortest mulig

Det er fortsatt uvisst når flytebryggen kan åpnes, men publikum må forvente alternativ transport de neste ukene.

Etter Trondheim Havn IKS ble orientert om hendelsen fredag morgen, ble alle nødvendige ressurser mobilisert for å sikre kaien mot ytterligere skader i uværet.

–  Vi har gjort det vi kan for å sikre selve hurtigbåtanlegget, og her har den lokale entreprenøren Vamec AS gjort en kjempefin innsats. Dette har høyst sannsynlig forhindret at hele flytebryggen slet seg løs, sier sjef for havnedrift Terje Meisler.

Flytebryggen på rundt 50 tonn er nå frigjort og fraktes til Fosen Yard av slepefartøyet Boa Chief. Her vil kaien bli inspisert og rengjort. Landgangen er løftet på land i Vanvikan med bruk av mobilkran.  

For videre ivaretakelse av sikkerhet til personell, vil arbeidet fortsette på mandag når været tillater det. Dette gjelder bla undersøkelse av en stålpæle som har løsnet.

Nærbilde av fundament og stålbjelker i havneområde
Flytebryggen måtte frigjøres for sleping. Foto: Geir Ove Sumstad/Trondheim Havn

–  Vi planlegger inspeksjoner av stålstrukturene som står igjen i Vanvikan, samt forberedende arbeid for å installere ny stålpæle og mobilkran som kan pæle. Inspeksjonene vil gi grunnlag for veien videre, forteller Meisler.

Undervannsdroner og dykkere vil gjennomføre undersøkelser under havoverflaten. De vil blant annet se på slitasjen av stålpælen som har sunket.

– Vårt fokus er å få kaianlegget operativt fortest mulig slik at sambandet kan åpne og passasjerene reise som normalt, bekrefter Meisler.

Ny pressemelding kan forventes i etterkant av dette. For spørsmål, kontakt kommunikasjonsrådgiver Felix Seifert eller sjef for havnedrift, Terje Meisler.