Svingbrua på Skansen ute av drift

Svingbrua ved Skansen-løpet er ute av drift. Feilsøk vil gjennomføres denne uken, melder Statens vegvesen.

Svingbrua er åpen for syklende og gående, og vil ikke være til hinder for fotgjengere langs fjordpromenaden. Driftsproblemene kan imidlertid by på utfordringer for inn- og utfart i Skansenløpet, der seilingshøyden er mer enn fire meter.

Se nærmere informasjon om bruene i Trondheim her.