Skansen bru midlertidig stengt

Som følge av spredningen av Covid-19 har Bane Nor sett seg nødt til å innskrenke betjeningen av Skansen bru for bruåpning.

Skansen bru vil kun åpnes ved nødstilfeller etter anmodning fra Trondheim Havn eller nødetatene. Begrensningen gjelder fra mandag 30.mars kl. 08.00.

Øvrige bruer i Kanalen og Nidelva vil ikke berøres av denne innskrenkingen.

Les også: Mulige endringer i åpningstider for Skansen bru