Skansen bru midlertidig stengt 6. – 7.juni

Skansen bru vil ikke kunne heves for båttrafikk fra lørdag 6.juni kl.06:00 til søndag 7.juni kl. 21:00 grunnet midlertidig strømutkobling.

Øvrige bruer i Kanalen og Nidelva vil ikke berøres av strømutkoblingen.

For øvrige bruåpningstider, se her.