Skansen bru midlertidig stengt 6. – 7.juni

Skansen bru vil ikke kunne heves for båttrafikk fra lørdag 6.juni kl.06:00 til søndag 7.juni kl. 21:00 grunnet midlertidig strømutkobling.

Øvrige bruer i Kanalen og Nidelva vil ikke berøres av strømutkoblingen.

For øvrige bruåpningstider, se her.

Igangsetter reparasjoner ved Vanvikan

Nå starter reparasjonsarbeidet etter uværet som påførte hurtigbåtanlegget på Vanvikan større skader. Den siste uken har det blitt utført flere inspeksjoner og det foreligger…

– Vi redder liv

Redningsselskapet utførte til sammen over 8000 oppdrag i 2022. I Trondheimsfjorden er det redningsskøyta RS 129: “Une Amundsen” som rykker ut i nøden. Redningsskøyta RS…

Se alle