Redusert seilingshøyde under Nidelv bru

Fram til 07.06.2021 være det være redusert seilingshøyde under Nidelv Bru grunnet anleggsarbeid på brua.

Nidelv bru har vært under rehabilitering siden 26.april, og følgende arbeider pågår:

  • Stillaser under hele brua
  • Overflatebehandling av stål
  • Betongreparasjoner
  • Bytte av gangbaner
  • Rehabilitering av maskinhus

Se lokal merking i farled.

Også Skansen bru vil i perioden 4.juni – 15.oktober være under utbedring, og da ikke kunne åpnes for inn- og utfart i Kanalen. Se nærmere informasjon her.

På grunn av det hendende stillaset under Nidelv bru, vil seilingshøyden bli noe redusert.

Igangsetter reparasjoner ved Vanvikan

Nå starter reparasjonsarbeidet etter uværet som påførte hurtigbåtanlegget på Vanvikan større skader. Den siste uken har det blitt utført flere inspeksjoner og det foreligger…

– Vi redder liv

Redningsselskapet utførte til sammen over 8000 oppdrag i 2022. I Trondheimsfjorden er det redningsskøyta RS 129: “Une Amundsen” som rykker ut i nøden. Redningsskøyta RS…

Se alle