Redusert seilingshøyde under Nidelv bru

Fram til 07.06.2021 være det være redusert seilingshøyde under Nidelv Bru grunnet anleggsarbeid på brua.

Nidelv bru har vært under rehabilitering siden 26.april, og følgende arbeider pågår:

  • Stillaser under hele brua
  • Overflatebehandling av stål
  • Betongreparasjoner
  • Bytte av gangbaner
  • Rehabilitering av maskinhus

Se lokal merking i farled.

Også Skansen bru vil i perioden 4.juni – 15.oktober være under utbedring, og da ikke kunne åpnes for inn- og utfart i Kanalen. Se nærmere informasjon her.

På grunn av det hendende stillaset under Nidelv bru, vil seilingshøyden bli noe redusert.

Enighet rundt Hitra Kysthavn

Trondheim Havn kjøper Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner av Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH). Havnedirektør, Knut Thomas Kusslid. Foto: Ole Ekker/Trondheim Havn –…

Sjøareal i Brattørbassenget leies ut

Nå kan du leie sjøareal i Brattørbassenget for aktiviteter som gagner publikum og Trondheims befolkning! - Vi ser at badestueanlegget på Nyhavna har blitt svært populær.…

Se alle