Redusert seilingshøyde under Nidelv bru

Fram til 07.06.2021 være det være redusert seilingshøyde under Nidelv Bru grunnet anleggsarbeid på brua.

Nidelv bru har vært under rehabilitering siden 26.april, og følgende arbeider pågår:

  • Stillaser under hele brua
  • Overflatebehandling av stål
  • Betongreparasjoner
  • Bytte av gangbaner
  • Rehabilitering av maskinhus

Se lokal merking i farled.

Også Skansen bru vil i perioden 4.juni – 15.oktober være under utbedring, og da ikke kunne åpnes for inn- og utfart i Kanalen. Se nærmere informasjon her.

På grunn av det hendende stillaset under Nidelv bru, vil seilingshøyden bli noe redusert.