Rehabilitering av Nidelv og Skansen bruer

BaneNor, Statens Vegvesen og Consolvo skal i løpet av sommer og høst 2021 rehabilitere Skansen Bru og Nidelv Bru. Dette vil dessverre få konsekvenser for inn- og utfart til elv og kanal.

Nidelv bru

I perioden 26.april – 7.juni vil brua ikke kunne åpnes grunnet følgende arbeid:

  • Stillaser under hele brua
  • Overflatebehandling av stål
  • Betongreparasjoner
  • Bytte av gangbaner
  • Rehabilitering av maskinhus

Seilingshøyden vil være redusert i perioden grunnet underhengende stillas.

Skansen bru

I perioden 4.juni – 15.oktober vil Skansen bru ikke kunne åpnes grunnet følgende arbeid:

  • Stillaser rundt hele konstruksjonen
  • Overflatebehandling av stål
  • Utskifting av stål og komponenter
  • Rehabilitering av maskinhus/styrhus

Arbeidet vil i all hovedsak foregå på dagtid, men nattarbeid kan forekomme. Finstøv fra anleggsarbeid kan legge seg på nærliggende båter. Ta kontakt med Consolvo v/ Kim Richard Moen dersom du som båteier opplever dette.

Igangsetter reparasjoner ved Vanvikan

Nå starter reparasjonsarbeidet etter uværet som påførte hurtigbåtanlegget på Vanvikan større skader. Den siste uken har det blitt utført flere inspeksjoner og det foreligger…

– Vi redder liv

Redningsselskapet utførte til sammen over 8000 oppdrag i 2022. I Trondheimsfjorden er det redningsskøyta RS 129: “Une Amundsen” som rykker ut i nøden. Redningsskøyta RS…

Se alle