Rehabilitering av Nidelv og Skansen bruer

BaneNor, Statens Vegvesen og Consolvo skal i løpet av sommer og høst 2021 rehabilitere Skansen Bru og Nidelv Bru. Dette vil dessverre få konsekvenser for inn- og utfart til elv og kanal.

Nidelv bru

I perioden 26.april – 7.juni vil brua ikke kunne åpnes grunnet følgende arbeid:

  • Stillaser under hele brua
  • Overflatebehandling av stål
  • Betongreparasjoner
  • Bytte av gangbaner
  • Rehabilitering av maskinhus

Seilingshøyden vil være redusert i perioden grunnet underhengende stillas.

Skansen bru

I perioden 4.juni – 15.oktober vil Skansen bru ikke kunne åpnes grunnet følgende arbeid:

  • Stillaser rundt hele konstruksjonen
  • Overflatebehandling av stål
  • Utskifting av stål og komponenter
  • Rehabilitering av maskinhus/styrhus

Arbeidet vil i all hovedsak foregå på dagtid, men nattarbeid kan forekomme. Finstøv fra anleggsarbeid kan legge seg på nærliggende båter. Ta kontakt med Consolvo v/ Kim Richard Moen dersom du som båteier opplever dette.