Mulige endringer i åpningstider for Skansen bru

På grunn av Coronaviruset, varsler Bane Nor at det kan komme endringer i åpningstidene for Skansen bru.

Endringene kan komme som følge av bemanningssituasjonen hos Bane Nor, som opererer Skansen bru. Nye åpningstider kan komme med 1 – 2 døgns varsel.

Alle trafikkerende som benytter Skansen-løpet til innfart og utfart bes være oppmerksomme på dette.

Vi ber om forståelse for dette.

Se her for nærmere informasjon om åpningstider for bruer i Trondheim.

Metrobuss kom sjøveien

Den første av i alt 58 metrobusser ankom Pir 1 i Trondheim i natt. Dette er et av mange viktige steg på veien for å nå klimamålene.

Åpent møte om Nyhavna

Onsdag inviterer Trondheim kommune og Trondheim Havn til siste status om arbeidet med utviklingen av en helt ny bydel på Nyhavna.

Hurtigruten innstiller til mai

Corona-restriksjoner for ilandstigning av passasjerer har ført til full stans for sjøveis reisende. Nå må Hurtigruten forlenge den midlertidige driftsstansen i seks nye uker, til…

Se alle