Mulige endringer i åpningstider for Skansen bru

På grunn av Coronaviruset, varsler Bane Nor at det kan komme endringer i åpningstidene for Skansen bru.

Endringene kan komme som følge av bemanningssituasjonen hos Bane Nor, som opererer Skansen bru. Nye åpningstider kan komme med 1 – 2 døgns varsel.

Alle trafikkerende som benytter Skansen-løpet til innfart og utfart bes være oppmerksomme på dette.

Vi ber om forståelse for dette.

Se her for nærmere informasjon om åpningstider for bruer i Trondheim.

Enighet rundt Hitra Kysthavn

Trondheim Havn kjøper Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner av Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH). Havnedirektør, Knut Thomas Kusslid. Foto: Ole Ekker/Trondheim Havn –…

Sjøareal i Brattørbassenget leies ut

Nå kan du leie sjøareal i Brattørbassenget for aktiviteter som gagner publikum og Trondheims befolkning! - Vi ser at badestueanlegget på Nyhavna har blitt svært populær.…

Se alle