Maritime fag – et hav av muligheter

Det er snart frist for å søke opptak til videregående utdanning. Fredag var skoleskipet Gann en tur innom Trondheim for å gi byens tiendeklassinger innblikk i en litt anderledes skolehverdag.

Her bor 117 videregående elever sammen ombord på skipet. Bare 17 av dem er jenter og Tilde Dyrseth er en av dem. Det er stort sett kjekt.

– Det kan være krevende av og til, men stort sett er det veldig kjekt. Du kan bli tullet med av og til, men da tuller jeg bare tilbake så de kan kjenne litt på det de også. Men det er egentlig veldig kjekt, og de tar godt i mot deg som jente, forklarer Tilde.

Tilde Dyrseth er en av 17 jenter ombord på Skoleskipet Gann. Det synes hun er uproblematisk.

Tilde har selv vokst opp i en maritim familie og er allerede godt sjøvant. En mer praktisk skolehverdag motiverte henne til å søke maritime fag.

-Jeg hadde lyst på en variert hverdag og hadde ikke lyst til å sitte på skolebenken hele året. Jeg fant ut at dette var plassen for meg, legger hun til.

Sammen med klassekameratene skal hun lære om navigasjon, elektrofag, vedlikehold og mekanikk. Se intervju med Tilde og skolekameratene under.

Behov for flere sjøfolk

Aldri før har så mange søkt yrkesfag, og i 2019 opplevde maritime fag en økning på 15 % fra foregående år. Det er særlig fagutdanning innen fiskeri og sjømat som bidrar til økningen, mens øvrige maritime fag har hatt en tilbakegang.

I år vil norske rederier mangle om lag 100 lærlinger. Maritimt Opplæringskontor tror oljekrisen har skremt unge vekk fra å velge en karriere til sjøs.

– Oljekrisen skremte nok veldig mange unge vekk fra ­maritime utdanninger. Ungdommene har gjerne fått med seg at mange ble sagt opp og at skipene ble liggende i opplag. At det nå begynner å gå bedre er kanskje ikke så godt ­kommunisert, sa Inge Jarl Auestad, leder i ­Maritimt opplæringskontor Sør-Vest Norge til Sysla.no i desember.

Nå har myndighetene skjerpet kravet til rederiene om lærlingeplasser og samtidig gjort det mer attraktivt å rekruttere lærlinger med en egen nettolønnsordning.

Det har ført til at rederier som ikke hadde lærlinger tidligere nå vil ha lærlinger, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig fører det til at det blir rift om de flinkeste, sa Audestad videre Sysla.no.

En sektor i vekst

Skipsfart er blant Norges eldste næringer, og sysselsetter i dag rundt 90 000 personer og skaper verdier for til sammen 140 mrd kroner. Å jobbe om bord i et skip er bare én av mange muligheter.

Den maritime næringen er i vekst, og tilbyr bokstavelig talt et hav av muligheter; her trengs alt fra kapteiner og matroser til ingeniører, advokater, maskinister, elektrikere og meglere.

Flere fagskoler tilbyr videregående utdanningsløp innen maritime fag – en samlebetegnelse på ulike fagretninger innenfor maritim sektor. I løpet av utdanningsløpet kan man spesialisere seg innen blant annet elektrofag, matrosfaget, mekanikk, båtbygging, automatisering, transport og logistikk, for å nevne noen. I tillegg tilbyr fagskoler som Skoleskipet Gann spesialløp for den som søker praktisk erfaring med det samme.

Vil du vite mer om maritime yrkesfag? Ta en titt på VIGO, fylkeskommunenes informasjonsportal om videregående opplæring.

Visste du at du kan få støtte til sjømannsutdanning? Se mer informasjon om Skoleskipet Tordenkiolds støtteordning her.