Støtteordning for kystkultur

Ønsker du å bidra til å styrke kunnskapen om sjømannsyrket eller kystkulturen? Stiftelsen Skoleskibet Tordenskiold støtter tiltak i Trøndelag som gir opplæring i og informasjon om sjømannsyrket samt sjø- og kystkultur.

Om stiftelsen

Skoleskibet Tordenskiold ble etablert som sjøguttskole av Trondheims Sparebank og Trondhjems Brændevinsamlag i 1899. Skoleskipene utdannet sjøfolk fra Midt-Norge som begynte som kadetter i 16-18-årsalderen. Det ble utdannet anslagsvis 3000 kadetter i løpet av de nesten 50 årene virksomheten var i drift. Kadetter fra skoleskip dannet ryggraden i norsk sjøfarts storhetstid frem til midten av 1900-tallet.

Stiftelsen Skoleskibet Tordenskiold forvalter midlene etter at det siste skoleskipet ble solgt i 1948.

Les den innholdsrike historien til skoleskipet her. 

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og interesseorganisasjoner som gir eller søker opplæring i og informasjon om sjømannsyrket og/eller sjø- og kystkultur.

Stiftelsen støtter ikke eiendom-/utstyrserverv.

Hvordan søker man?

Eget søknadsskjema fylles ut og sendes per e-post eller post i komplett og underskrevet stand til:

Stiftelsen Skoleskibet Tordenskjold

c/o Trondheim Havn IKS

Postboks 1234, 7462 Torgard

E-post: wollert@maritimt-forum.no

Dersom søknaden blir innvilget, helt eller delvis, kan stiftelsen kreve tilleggsdokumentasjon eller be om innsyn i saken før beløp utbetales.

Fant du det du lette etter?