Driftsmelding: Skansen jernbanebru er stengt for båttrafikk [Løst]

Bruåpning av Skansen jernbanebru for båt-passering kan ikke gjennomføres grunnet en teknisk feil. Togtrafikk går som normalt. Feilen er meldt inn.