Bli med på en minnerik 17.maifeiring på fjorden!

Smittevernsregler i forbindelse med Covid-19 har begrenset de tradisjonelle togparadene rundt om i det ganske land, men fortvil ikke! For deg som er i Trondheim denne dagen, kan du glede deg over båtkortesjen på Trondheimsfjorden. For deg som er i Trondheim denne dagen, kan du glede deg over båtkortesjen på Trondheimsfjorden.

Båtkortesjen vil gå fra Skansen i Ila til Grilstad Marina, og Politiet, Trøndelag Brann- og redningstjeneste, Redningsselskapet, Kystlaget og Trondheim Havn er bare noen av deltakerne til vanns denne dagen. Også private båteiere inviteres til å delta i kortesjen som vil ha en marsjfart på fem knop.

Publikum inviteres til å overvære kortesjen fra havnepromenaden langs Trondheimsfjorden.  Det oppfordres samtidig til at både publikum og deltakende båter ivaretar smittevernregler både med tanke på avstand på land og plassering ombord i båter.

Program for dagen

Kl. 12.30: Samling av deltakende båter hhv innenfor og utenfor Skansenmoloen.

Kl. 13.00: Saluttering fra Kristiansten Festning etterfulgt av allsang «Ja vi elsker».

Kl. 13.10: Felles start innenfor Skansenmoloen for de små båtene ledet av Trøndelag brann- og redningstjeneste sin RIB-båt eller politibåt, samt store båter utenfor Skansenmoloen ledet av Trondheim Båtforening sin arbeidsbåt OLAV. Denne vil føre an hele veien frem til Grilstad.

Kl.14.30: Forventet ankomst. Det blir anledning til å kaste anker utenfor moloene, evt. innenfor der det er plass.

Kl. 14.40: Båtkortesjen avsluttes.

Praktisk informasjon til båteiere

Påmelding til kortesjen

Ønsker du å delta med din båt denne dagen? Meld deg på her: https://www.facebook.com/events/s/batkortesje-17maitog-til-vanns/2538968776367326/

Bruåpning

Alle private båteiere som ønsker å delta, oppfordres til å benytte seg av ordinære bruåpningstider til og med 16.mai for å redusere trengsel ved Skansenløpet 17.mai.

Det arbeides med muligheter for broåpning på Skansen 17.mai kl. 17.10 – 17.40 for den som har behov for å komme inn i Kanalen etter kortesjen.

Se egne åpningstider for bruåpning her.

Gjestehavnplass før kortesjen

Trondheim Havn kan tilby gratis gjestehavnplass for deltakere som har behov for dette før 17.mai og kortesjen starter.

Retningslinjer under kortesjen

Mindre båter (som kan gå under broene i Kanalen) starter på innsiden av Skansenmoloen. Større båter (som ikke går under broene i Kanalen) starter fra utsiden av Skansenmoloen.

Værforhold og gjennomførbarhet i forhold til egen båt må vurderes og håndteres av den enkelte båtføreren.

Deltakende båter legger seg inn i kortesjen på en rekke i forsvarlig avstand bak sin ledebåt ut fra utløpet av Skansen.

Ledebåtene går etter planlagt trase. Følg disse, og forangående båt, pent på en rekke.

Ved Nidelvens utløp møtes de to kortesjene og båtene fra innsiden går inn i kortesjen som kommer fra utsiden etter fletteprinsippet – eventuelt legger seg helt bak. Viktig at båtene fra utsiden slipper inn båtene fra innsiden.

Hold deg til din plass i kortesjen hele veien. Dersom du får problemer underveis, ikke klarer å holde marsjfarten eller må avslutte av andre grunner; gå ut av kortesjen til babord side (ikke mot land) og slipp fram båtene bak deg. Gå evt. inn i kortesjen igjen lengst bak.

Bidra minst mulig til å lage hekkebølger ved traseen for kortesjen, følg vanlige båtregler og utvis sunt båtvett.

Trøndelag brann- og redningstejenste og / eller politiets båt legger seg bakerst fra utløpet av Nidelven slik at de er fri og tilgjengelig ved evt. oppdrag.

VHF-samband under kortesjen

Alle deltakere oppfordres til å benytte VHF 16/VHF 14 for eventuelle beskjeder underveis.

Kontakt

Arrangementskomite for Båtkortesje i Trondheim 17.mai 2020

Leder: Gunn S. Solberg, tlf: 470 41 573

Sikkerhetsansvarlig: 906 04 047

Se også arrangementets side på Facebook her.

Velkommen til en minnerik feiring av nasjonaldagen på fjorden!