Kaier i Stjørdal havn

Sist oppdatert 16.01.2014
Kainavn/sted

Lengde (m)

Dybde (m) B (t) A (t) V S K
1
KAI 1, TERMINALKAIA 48
7 4 70 x x  
2 KAI 2, SPUNTKAIA 72 5  
  x
3
KAI 3, TREKAIA 65
5

B/t = Bæreevne i tonn pr. m2
A/t = Akseltrykk i tonn
V = Fylling av vann
S = Kan levere strøm
K = Tilgjengelig for kraner