Webkamera Trondheim

Bildene har noe ulik oppdateringsfrekvens. De fleste bildene er markert med tidsanvisning øverst.

Hurtigrutekaia


Turistskipskaia

Turistskipskaia

Jernbaneterminalen

Godsterminalen på Brattøra


Nordre avlastningsveg


Nordre avlastningsveg

Pirbrua

Pirbrua

Pir II

Pir II


Pir II Syd Pir II Syd Pir II Nord

Brattørbassenget

Kanalen


Fosenkaia gjestehavn Veste Kanalhavn

Nyhavna


Kullkranpiren

Ladehammerkaia

Skansen/Ila


Skansen

Ila pir