Undersjøisk skred på Verdal

I forbindelse med utbyggingsarbeid ved kalkkaia på Verdal havn gikk det tirsdag kveld 8. januar et undersjøisk skred. Hverken mennesker eller utstyr er kommet til skade ved skredet. Verdal kommune og NVE er rutinemessig orientert om hendelsen.

Det var Stjern Entreprenør AS som onsdag forrige uke oppdaget at det hadde skjedd  en utglidning av masser ytterst ved det nye kaianlegget som er under bygging på Verdal havn. Arbeidet i området ble stoppet umiddelbart i påvente av nærmere geotekniske vurderinger.

Lørdag ble det kjørt dybdekartlegging som viste at utglidningen var en del av et skred utenfor Verdal havn som er ca. 350 meter langt og 300 meter bredt.  Det er estimert at det har glidd ut om lag 300.000 m3.

Basert på foreliggende informasjon har geoteknikere vurdert at det ikke er fare for videre utglidninger i området. De ytterste delene av anlegget er inntil videre sperret av for ferdsel. Det gjøres ytterligere geotekniske vurderinger for å kvalitetssikre årsak til skred, og om kaianlegget kan ferdigstilles som opprinnelig prosjektert.


Kontaktinformasjon:
Prosjektleder Eskil Pedersen
Telefon: 901 33 315  | E-post: pedersen@trondheimhavn.no