Tester ny containerlinje til Trondheim

Over 80 % av verdenshandelen går sjøveien, men kun en liten andel av varestrømmene går hele veien fram til det endelige målet på skip. Det ønsker Samskip å endre på.

I dag frakter ett av tre skip som legger til kai i Oslo varer som skal til andre destinasjoner i Norge. Likevel lastes varene om på bil i Oslo, før de går videre langs landeveien til sluttkunden et annet sted i landet. Det tilsvarer ca. 750 trailerlass per skip.

Med et av det mest omfattende nettverket i Norge, har Samskip mulighet til å levere lasten direkte dit den skal. Nettverket dekker hele Oslofjorden, og strekker seg fra Tananger i sør til Hammerfest i nord.

– Med direkteleveranser slipper kunder å ta varene innom et lager på Østlandet først. Det er mer miljøvennlig og kan også vise seg å være mer kostnadsbesparende for mange, sier Lippestad.

Mens multipurpose skipet «Kvitnos» er i dock for sin 5-årsklassifisering har Samskip valgt å trekke containerlinjen som normalt stopper på Holla inn til Trondheim Havn for å opprettholde ukentlig anløp.

Planen er å anløpe Trondheim med Samskip Challenger annenhver uke så lenge Kvitnos er i dock. De andre ukene dekkes Trondheim med søsterskipet til Kvitnos, «Samskip Kvitbjørn».

– Vi ser dette som et første skritt på veien til å etablere en ren containerlinje til Trondheim sier Lippestad.

Samskip’s mål er at vareeiere skal velge miljøvennlige, mulitmodale løsninger og flytte godset fra vei til sjø.

Sjøtransport mer pålitelig

Stengte grenseoverganger har bremset både coronavirus og lastebiltransport. Tog og sjøtransport har derfor blitt en viktig del av logistikken for mange vareeiere.   

– Vi opplevde under coronakrisen at multimodale løsninger, kombinasjonen mellom bil, tog og båt, gjorde at godsfremføringen stort sett gikk smertefritt og våre kunder hadde minimale problemer med forsyningen, forteller Catherine Lippestad, Sales Manager hos Samskip.

Godstransport som tradisjonelt har gått bilveien fra sør til nord i Europa har stått og stanget i lange bilkøer, mens tog og båt har gått uten hindring. Det har gitt containerskip til Norge en boost.

– Alle våre servicer har gått som planlagt, og kundene har vært svært fornøyde med fremføringen. Man ser hvor sårbare man er på vei når grensene stenger, sier Lippestad.

– Vi ønsker nå at vareeiere som hovedsakelig bruker bil skal få øynene opp for sjøtransporten og se det som et reelt alternativ. Med økende hindringer for biltransporten på kontinentet, som køer, høyere veiavgifter og kjøreforbud enkelte dager, i tillegg til strengere krav i Norge for utenlandske kjøretøy, vil man ha store fordeler av kombinasjonen mellom tog og sjø, avslutter Lippestad.