Styrker satsing på autonome fartøy

Autonomiklyngen på havna i Trondheim blir en del av Arenaprogrammet i klyngesatsingen til Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Nå fortsetter profileringen av Trøndelag og Norge som verdens beste på autonomi.

Som en del av arenaprogrammet kan Autonomiklyngen motta faglig og finansiell støtte til utvikling av samarbeidet mellom medlemsbedriftene, FOU- og utdanningsmiljø og offentlige utviklingsaktører.  

-Som havn er det spennende å ta del i et prosjekt med så store nasjonale og internasjonale ambisjoner. Autonomi vil bli viktig i framtidens logistikkløsninger, og sjøtransport og havnevirksomhet vil gjennomgå store endringer som følge av denne teknologiutviklingen, sier Terje Meisler, maritim sjef i Trondheim Havn IKS.

I 2016 ble Trondheimsfjorden etablert som verdens første testområde for autonome fartøy, i samarbeid med NTNU, Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritime, MARINTEK, Maritime Robotics og Sjøfartsdirektoratet. Nå ønsker autonomiklyngen å lette overgangen fra konvensjonelle løsninger til mer bærekraftige, sikrere og lønnsomme autonome løsninger.

– Som infrastruktureier har vi vært tett på prosessen som ledet fram til Autonomiklyngen, og vi vil fortsette å tilrettelegge for bedrifter og kunnskapsmiljøer både på sjøen og land. Det blir også viktig å dele våre erfaringer med andre havner. Dette er teknologi som vil bidra til det grønne skiftet innen sjøfart og ha betydning for oss som havn i framtida, sier Meisler.

Kan skape flere tusen arbeidsplasser i Trøndelag

Autonome systemer er systemer som kan operere helt eller delvis selvstendig. Autonomi er fortsatt et ungt fagfelt, og det er et stort behov for å teste, verifisere og kommersialisere ulike teknologier. Nye verdikjeder skal etableres, og lover og regler utarbeides. I dag står de forskjellige aktørene mer eller mindre alene i dette arbeidet. Samtidig er det store muligheter for kommersialisering og eksport av autonome systemer og teknologier.


– Hele verdikjeden skal involveres i utvikling og produksjon av innovative autonome løsninger. Vi ønsker også å forenkle og forbedre tilgangen til test- og demoinfrastruktur for teknologibedrifter og fagmiljø, sier Erik Hovstein, styringsgruppeleder i Autonomiklyngen i en pressemelding.

Et tettere samarbeid mellom aktørene kan også bety flere spin-outs fra forskningsmiljøene og gjøre det attraktivt for bedrifter å etablere seg i Trøndelag.

– Satsingen på autonome løsninger og -teknologier vil kunne skape flere tusen arbeidsplasser i Trøndelag. Det er en glede å få bidra til verdiskapning og flere teknologi- og kunnskapsbaserte arbeidsplasser, sier Asgeir J. Sørensen, professor og direktør for Senter for fremragende forskning NTNU AMOS (Autonomous Marine Operations and Systems).

Les mer om Arena-programmet her.