Stø kurs videre for havnearbeiderne

En årelang prosess er over. Endelig kan Trondheim losse- og lastekontor kalle seg et fullverdig, selvstendig aksjeselskap.

Ingen ante utfallet da det danske speditørfirmaet Holship utfordret fortrinnsretten til havnearbeiderne i Drammen. Det mye omtalte «havneslaget» mobiliserte havnearbeidere til demonstrasjoner og boikott i hele Norge.

I desember 2016, etter en treårig kamp i retten, var slaget tapt. De internasjonale spillereglene i EØS-avtalen fikk forrang, og Høyesterett dømte i Holships favør.

–  Med Holship-dommen ble forutsetningene for drift av laste- og lossekontoret forandret, og Trondheims Dampskipsexspeditørers forening ønsket ikke lengre å være ansvarlige for den økonomiske delen av Trondheim losse- og lastekontor, forklarer Bjørn Tore Gellein, daglig leder i Spedisjon og skipsmeglerfirma Per T. Lykke AS.

Holship-dommen opphevet fortrinnsretten og åpnet for fri konkurranse om havnearbeid. Losse- og lastekontorer langs hele Norgeskysten ble slått konkurs, kjøpt opp eller oppløst. I Trondheim fant man en annen løsning. 

Les dommen her.

Fra forening til aksjeselskap

Trondheim losse- og lastekontor var organisert som nonprofitt-forening. Uten Dampskipsekspeditørers forening i ryggen og fri konkurranse på havna, ble det en ugunstig organisasjonsform.

– Å avvikle Trondheim losse- og lastekontor,kunne ha vært et alternativ. Imidlertid har den økonomiske situasjonen vist at selskapet har livets rett. Har vi drevet med underskudd kunne man kanskje vært nødt til å slå kontoret konkurs. Men med balanse i regnskapene, har det ikke vært nødvendig for oss ekspeditører å gå inn med midler i selskapet, forteller Gellein.

Løsningen ble at Trondhjems Dampskips Expeditørforening representert ved Bjørn Tore Gellein, Terje Frengen og Oddgeir Hepsø overtok Trondheim Losse og Lastekontor i november 2018. Nå er alle aksjene overdratt til ansatte i Trondheim Kai og Lossekontor, vederlagsfritt.

– Vi har hatt et sterkt ønske om å videreføre Trondheim losse- og lastekontor. Dette fordi vi er avhengig av å ha folk som kan laste og losse båter og bistå på våre terminaler. Vi ønsket å drive dette videre med de samme folkene og med den kompetansen de besitter. Vi mener derfor at sluttresultatet ble veldig godt for alle parter. forteller Gellein videre. 

– Vi har hatt et sterkt ønske om å videreføre Trondheim losse- og lastekontor. Dette fordi vi er avhengig av å ha folk som kan laste og losse båter og bistå på våre terminaler. Vi ønsket å drive dette videre med de samme folkene og med den kompetansen de besitter. Vi mener derfor at sluttresultatet ble veldig godt for alle parter. forteller Gellein videre. 

– Vi er helt avhengig av å kunne bruke et losse-kontor. Det er ikke bare å knipse i fingrene å få syv mann på kaia ved behov, uten at du har en slik formidlingssentral som dette er, supplerer Terje  Frengen, skipsmegler hos J.P.Strøm Shipping AS.

Rune Aspås (t.v.) overtok nylig
aksjeeierboken fra Bjørn Tore Gellein
Rune Aspås (t.v.) overtok nylig
aksjeeierboken fra Bjørn Tore Gellein

Nye muligheter

Losse- og lasteyrket er like gammelt som byen selv. Sjøboder ble reist ved Nidelvas munning lenge før Trondheim ble grunnlagt som handelssted i år 997. Allerede i 1276 ble det gjort forsøk på å regulere aktiviteten på havna. En egen bylov påla sjøfarende kjøpmenn å legge til bryggene og losse og laste «hvor de leide hus».  Men det har rent mye vann i Nidelva siden Magnus Lagabøtes bylov. Selv om havnemonopolet har gitt en sikker inntekt, har det også begrenset forretningsutsiktene geografisk. 

– Nå kan vi gå bredere ut i et større marked enn tidligere. Som forening var vi unntatt fra sysselsettingsloven, men geografisk begrenset til havna. Nå kan vi også utføre oppdrag utenfor havna, forklarer Rune Aspås, daglig leder i Trondheim losse – og lastekontor.

Men selv om vilkårene er endret, er menneskene og jobben den samme. Varer skal losses og lastes i all slags vær for å sikre forsyninger som går sjøveien. 

– Når det nå kom til det, at foreningen ville trekke seg ut, tror jeg de fleste som hadde jobbet i en vanlig bedrift, ville tatt hatten sin og funnet en ny jobb. Men alle har blitt med videre. Arbeidsmiljøet har mye å si, sier Aspås og legger til;

– Jeg er stolt av å kalle meg selv for en havnearbeider. Det har eksistert havnearbeidere i Trondheim så lenge det har vært havn her, så vi har en plikt til å videreføre det. Og så er det en jobb å gå til, det er ikke alle i Norge forunt. Måten dette har blitt løst på gir inspirasjon til å arbeide videre.

Trondheim losse- og lastekontor har eksistert i ulike varianter siden 1800-tallet. Den gang med flere hundre havnearbeidere. 
 
Siden 1974 og fram til 2018 har Trondheim loste og lassekontor blitt drevet som forening. Trondheim Dampskipsekspeditørers forening hadde majoritet i styret. 
 
Speditørene Per. T. Lykke as, Nor Lines as og J.P. Strøm Shipping as overtok foreningen og dannet aksjeselskap med mål om å overføre selskapet vederlagsfritt tilbake til de ansatte. 
 
I dag eies Trondheim losse -og lastekontor i sin helhet av Trondheim kai og losseforening, og har 10 heltidsansatte, i tillegg til en rekke tilkallingsvikarer.
Godt samarbeid: Selv om speditørene konkurrerer om kunder og last, er det det nært og godt samarbeid om å få
til  gode løsninger på havna. F.V. Atle Kjerstad, NorLines, Rune Aspaas, Trondheim losse- og lastekontor, Terje Frengen, J.P.Strøm og Bjørn Tore Gellein i P.T. Lykke.