Spuntarbeid på Orkanger havn

Onsdag 24.mars starter arbeidet med spunting på kai 4.

Spuntingen skjer i forbindelse med forberedelsene for anløp av større rørleggingsfartøy til Technip i mai. Spunten blir satt ned med vibrator, den minst støyende metoden for spunting. Arbeidet vil pågå i 2 – 3 dager.

Hva er spunt?

Spunt er en støttekonstruksjon som benyttes for å holde løsmasser unna utgravinger på land og i sjø. Spunten er gjerne laget i stål og slås ned i havbunnen med et vibrolodd.