Slik ser statsbudsjettet 2020 ut for havne-Norge

Mandag la Regjeringen fram statsbudsjett for 2020. - Burde vært større rom for satsing på sjøtransport, mener Norske Havner.

100 millioner til grønn skipsfart

Venstres klima- og miljøminister Ola Elvestuen presenterte neste års klimapolitiske budsjett på Trondheim Maritime Senter. Elvestuen lovet økt trykk på omstilling i kystfarten det neste året.

-Det er særlig mot grønn skipsfart det legges inn nye tiltak: Det ene er 80 millioner til hurtigbåter som legges til en Klimasats, 105 millioner til sammen, og så starter vi nå også med 20 millioner for å få miljøvennlige løsninger inn i kystflåten. Der må vi se på hvilke virkemidler vi har og hvordan vi skal få det til framover, forklarer Elvestuen, og legger til:

-I tillegg har vi de etablerte virkemidlene med støtteordningene innenfor Enova, CO2-fondet og Innovasjon Norge som fortsatt er der – og som vil være viktig for alle enkelttiltakene enten det er landstrøm i seg selv eller støtte inn mot de nye skipene.

Se mer om Klimasats her.

Følger ikke opp NTP

Totalt bevilges det 51 millioner kroner til effektive og miljøvennlige havner i 2020. Det er samtidig foreslått 50 millioner til godsoverføringstiltak. Dette er imidlertid kun halvparten av føringene fra Nasjonal transportplan 2018 – 2029.

-På nytt ser vi at bevilgningene til vei øker, mens bevilgningene til kystformål reduseres i forhold til det som er lovet i NTP. Mens vei får en oppfyllingsgrad på 96 % av NTP vil kyst bare få en oppfyllingsgrad på 69 %, sier direktør i Norske havner, Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

-I et rekordstort budsjett der vi bruker omtrent 150 milliarder mer fra oljefondet enn for bare ti år siden, burde det være rom for en større satsing på sjøtransport. Ikke minst sett i lys av at sjøveien er miljøveien og at regjeringen vil satse på nye næringer i havrommet, uttaler Gammelsæter til KS Bedrift. no

Elektrifisering av Meråkerbanen, Ocean Space Laboratories og byvekstavtale i Trondheimsområdet var blant de mer lokale gavepakkene Elvestuen kunne by på.

Metrobuss kom sjøveien

Den første av i alt 58 metrobusser ankom Pir 1 i Trondheim i natt. Dette er et av mange viktige steg på veien for å nå klimamålene.

Åpent møte om Nyhavna

Onsdag inviterer Trondheim kommune og Trondheim Havn til siste status om arbeidet med utviklingen av en helt ny bydel på Nyhavna.

Slik ivaretas smittevernet på havna

Smittesituasjonen utvikler seg time for time, og Trondheim Havn arbeider løpende med beredskap og tiltak for å sikre smittevern i forbindelse med utbrudd av COVID-19. Her finner…

Se alle