Slik ser statsbudsjettet 2020 ut for havne-Norge

Mandag la Regjeringen fram statsbudsjett for 2020. - Burde vært større rom for satsing på sjøtransport, mener Norske Havner.

100 millioner til grønn skipsfart

Venstres klima- og miljøminister Ola Elvestuen presenterte neste års klimapolitiske budsjett på Trondheim Maritime Senter. Elvestuen lovet økt trykk på omstilling i kystfarten det neste året.

-Det er særlig mot grønn skipsfart det legges inn nye tiltak: Det ene er 80 millioner til hurtigbåter som legges til en Klimasats, 105 millioner til sammen, og så starter vi nå også med 20 millioner for å få miljøvennlige løsninger inn i kystflåten. Der må vi se på hvilke virkemidler vi har og hvordan vi skal få det til framover, forklarer Elvestuen, og legger til:

-I tillegg har vi de etablerte virkemidlene med støtteordningene innenfor Enova, CO2-fondet og Innovasjon Norge som fortsatt er der – og som vil være viktig for alle enkelttiltakene enten det er landstrøm i seg selv eller støtte inn mot de nye skipene.

Se mer om Klimasats her.

Følger ikke opp NTP

Totalt bevilges det 51 millioner kroner til effektive og miljøvennlige havner i 2020. Det er samtidig foreslått 50 millioner til godsoverføringstiltak. Dette er imidlertid kun halvparten av føringene fra Nasjonal transportplan 2018 – 2029.

-På nytt ser vi at bevilgningene til vei øker, mens bevilgningene til kystformål reduseres i forhold til det som er lovet i NTP. Mens vei får en oppfyllingsgrad på 96 % av NTP vil kyst bare få en oppfyllingsgrad på 69 %, sier direktør i Norske havner, Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

-I et rekordstort budsjett der vi bruker omtrent 150 milliarder mer fra oljefondet enn for bare ti år siden, burde det være rom for en større satsing på sjøtransport. Ikke minst sett i lys av at sjøveien er miljøveien og at regjeringen vil satse på nye næringer i havrommet, uttaler Gammelsæter til KS Bedrift. no

Elektrifisering av Meråkerbanen, Ocean Space Laboratories og byvekstavtale i Trondheimsområdet var blant de mer lokale gavepakkene Elvestuen kunne by på.