Skal kartlegge sjøørreten i Orkdal

Hvor vandrer sjøørreten ved utløpet av Orkla? Hva er de beste måtene å kompensere for utfylling til havneområde? Det skal NTNU Vitenskapsmuseet finne ut, på oppdrag fra Trondheim Havn.

Benytter akustiske sendere

Like over påske vil et team fra NTNU Vitenskapsmuseet fange 30 sjøørret i området rundt Orkla for elektronisk merking. Sjøørretveteraner, det vil si individer som har vært i sjøen minimum en sesong, vil fanges med stang og sluk uten mothaker, eller garn og ruse under oppsyn. Ved hjelp av akustisk telemetri vil forskerne kunne følge fiskens vandringer det neste året. Fiskene bedøves og merkes i bukhulen før den slippes ut så snart den svømmer som normalt igjen. Det elektroniske merket sender en kodet lyd med fiskens ID- nummer til 18 lyttestasjoner plassert i vannet.

Nyttig kunnskap til arealplanlegging

De akustiske merkene er levert av Trondheimsfirmaet Thelma Biotel, og egne temperatursensorer i merkene vil sammen med dataloggere i sjøen, gi informasjon om hvor lenge sjøørreten har oppholdt seg i sjø eller brakkvann.

Bakgrunnen for kartleggingen er rekkefølgekrav i reguleringsplanen for havn og industri på Grønøra vest. Her stilles det krav om å gjøre en naturfaglig utredning som viser konsekvenser av planlagte tiltak og plan for gjennomføring av avbøtende tiltak. Kartleggingen vil gi nyttig kunnskap i arbeidet med å finne gode avbøtende tiltak.

Denne våren vil forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet fange sjøørrett for å montere sendere og kartlegge ørretens videre vandring ved Orkla. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.