Over 200 millioner til forskning på autonome skip

Det NTNU-ledede prosjektet Safe Autonomous Ships (SFI Autoship) er et av 22 forskningsmiljøer som får status som senter for forskningsdrevet innovasjon. Med over 200 millioner kroner til rådighet for forskning de neste åtte årene, skal senteret sikre et tett samarbeid mellom næringslivet og forskere om framtidas autonome skipsfart.

Forskningsrådet delte i dag ut vel 2 milliarder kroner til forskningsdrevet innovasjon (SFI). Et forskningsmiljø med status som senter for forskningsdrevet innovasjon utvikler kompetanse og teknologi som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

– Sentrene er viktige spesielt for nye næringer der behovet for forskningskompetanse og teknologiutvikling er stort. Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forskning, legger vi et godt grunnlag for grønn omstilling og fremtidig sysselsetting, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen i en pressemelding.

SFI Autoship samler over 20 partnere fra den norske maritime klyngen, inkludert sluttbrukere, produkt- og tjenesteleverandører, forskningsinstitutter, universiteter og myndigheter:

NTNU, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, UiO, IFE, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Trondheim Havn IKS, Trondheim kommune, Kongsberg Gruppen, DNV GL, Telia, Massterly, Embron, Maritime Robotics, Idletechs, Equinor, G2 Ocean, Grieg Star, NCL, Gard, Torghatten, MacGregor.

– Dette er et spennende samarbeid, der vi er med og støtter de nasjonale strategiene for framtidas maritime næringsliv. Dette er også i tråd med vår egen strategi for å tilrettelegge for autonome skipsoperasjoner i tråd med næringens behov. Vi vil bidra med kompetanse og infrastruktur inn i dette senteret, forklarer Terje Meisler, maritim sjef i Trondheim Havn IKS.

Skal bli verdensledende på autonome skip

Utviklingen av autonome skip får økende oppmerksomhet i den maritime næringen både nasjonalt og internasjonalt. Målet med SFI Autoship er å sikre at norske aktører tar en ledende og førende rolle i denne utviklingen, spesielt med hensyn på teknologi, forretningsmodeller og sikkerhet. Senteret ledes av Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU, men også Sintef er med på laget som største forskningspartner. De to kunnskapsmiljøene et allerede godt etablert som nasjonalt og internasjonalt som ledende innen maritim autonomi. Nå skal posisjonen styrkes.

SFI Autoship skal utvikle ny kunnskap, metoder, verktøy, prototyper, teknologi og kandidater for den norske maritime næringen. Det skal være et verdensledende senter for forskning og innovasjon på autonome skip, med et spesielt fokus på trygge og sikre løsninger.

Senterets faglige fokusområder omfatter derfor:

  1. Nyvinninger innen muliggjørende teknologier, som situasjonsforståelse, kunstig intelligens, selvstyring, digital infrastruktur, fjernstyring, simulering og testing.
  2. Nye forretningsmodeller og operasjonelle konsepter som ser på bruken av autonome skip i en større helhet.
  3. Hvordan garantere trygghet og sikkerhet for bruk av autonome skip.

Tverrfaglig samarbeid og rekruttering

Forsknings- og innovasjonsaktivitetene i senteret vil være en kombinasjon av langsiktige og grunnleggende forskningsutfordringer som går på tvers av bruksområder, sammen med kortsiktige og anvendte problemstillinger fra sluttbrukerne. Eksempler på sluttbrukernes behov er Equinors ønske om å bruke autonome overflatefartøy til å gjennomføre marine operasjoner på norsk sokkel, G2 Oceans ønske om økt automatisering for sine store havgående bulkskip, NCLs ønske om å bruke autonome skip til transport av varer langs norskekysten, samt Trondheim kommunes ønske å om å utforske bruken av små autonome passasjerferger som alternativ til bruer for urbane vannveier.

Et spesielt viktig mål med senteret er å utdanne nye kandidater med riktig kompetanse for næringen, nærmere bestemt minimum 150 kandidater med mastergrad, 20 PhD-kandidater og 4 postdoktorer. I dette ligger en viktig ambisjon om å bidra til bedre kjønnsbalanse i fremtidens maritime høyteknologi-næring.