Omkjøring ved Industrihavneveien, Orkanger

Pågående oppgradering av Industrihavneveien fører til midlertidig omkjøring og adkomst til Orkanger Havn.

Strekningen mellom rundkjøring ved Mardahl Maskin i Industrihavneveien og retning nord er stengt og all adkomst til Orkanger Havn må gå via Havneveien og via gate A (se markering i kart.)

For adgang til området, vennligst kontakt Havnevakt på tlf: 911 12 604 eller Inge Lyng på tlf: 952 63 016