Marinebesøk i havna

Fredag formiddag la seks marinefartøy til kai på havna i Trondheim, i påvente av NATO-øvelsen Dynamic Mariner/ FLOTEX 2019.

Over 12 overflatefartøy fra Marinen og Kystvakt vil delta i øvelsen som vil foregå fra 18.-29.november utenfor kysten av Troms og Finnmark. I tillegg deltar ubåter, maritime patruljefly og luftfartøy. Målet er å øve på samspill og koordinering mellom fartøy i luft og sjø.

Disse skipene ligger til kai i Trondheim:

  • KNM Måløy
  • KNM Storm
  • KNM Hinnøy
  • KNM Gnist
  • KNM Otto Sverdrup
  • KNM Thor Heyerdal

Flåten vil ligge i Trondheim til mandag.

Se mer om øvelsen her.

Igangsetter reparasjoner ved Vanvikan

Nå starter reparasjonsarbeidet etter uværet som påførte hurtigbåtanlegget på Vanvikan større skader. Den siste uken har det blitt utført flere inspeksjoner og det foreligger…

– Vi redder liv

Redningsselskapet utførte til sammen over 8000 oppdrag i 2022. I Trondheimsfjorden er det redningsskøyta RS 129: “Une Amundsen” som rykker ut i nøden. Redningsskøyta RS…

Se alle