Marinebesøk i havna

Fredag formiddag la seks marinefartøy til kai på havna i Trondheim, i påvente av NATO-øvelsen Dynamic Mariner/ FLOTEX 2019.

Over 12 overflatefartøy fra Marinen og Kystvakt vil delta i øvelsen som vil foregå fra 18.-29.november utenfor kysten av Troms og Finnmark. I tillegg deltar ubåter, maritime patruljefly og luftfartøy. Målet er å øve på samspill og koordinering mellom fartøy i luft og sjø.

Disse skipene ligger til kai i Trondheim:

  • KNM Måløy
  • KNM Storm
  • KNM Hinnøy
  • KNM Gnist
  • KNM Otto Sverdrup
  • KNM Thor Heyerdal

Flåten vil ligge i Trondheim til mandag.

Se mer om øvelsen her.