Marinebesøk i havna

Fredag formiddag la seks marinefartøy til kai på havna i Trondheim, i påvente av NATO-øvelsen Dynamic Mariner/ FLOTEX 2019.

Over 12 overflatefartøy fra Marinen og Kystvakt vil delta i øvelsen som vil foregå fra 18.-29.november utenfor kysten av Troms og Finnmark. I tillegg deltar ubåter, maritime patruljefly og luftfartøy. Målet er å øve på samspill og koordinering mellom fartøy i luft og sjø.

Disse skipene ligger til kai i Trondheim:

  • KNM Måløy
  • KNM Storm
  • KNM Hinnøy
  • KNM Gnist
  • KNM Otto Sverdrup
  • KNM Thor Heyerdal

Flåten vil ligge i Trondheim til mandag.

Se mer om øvelsen her.

Enighet rundt Hitra Kysthavn

Trondheim Havn kjøper Hitra Kysthavn for 36 millioner kroner av Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH). Havnedirektør, Knut Thomas Kusslid. Foto: Ole Ekker/Trondheim Havn –…

Sjøareal i Brattørbassenget leies ut

Nå kan du leie sjøareal i Brattørbassenget for aktiviteter som gagner publikum og Trondheims befolkning! - Vi ser at badestueanlegget på Nyhavna har blitt svært populær.…

Se alle