Luftig lærlingplass

Etter seks måneders opplæring er Iver Lilleøkdal endelig sertifisert og klar for å kjøre kran alene.

Iver er halvveis i lærlingperioden i havna sertifikatet for kran kommer godt med for 18-åringen. 

Årlig går om lag 3,5 millioner tonn gods over havnene i Trondheim Havn IKS. En stor andel av dette løftes med kran – og HMS er en selvfølgelig del av hverdagen. 

– Som kranfører har du ansvaret for operasjonen og sikkerheten til alle som er involverte, forklarer Iver. 

– Man skal kjenne krana godt

Carl BendikTodal er Ivers fagleder i Trondheim Havn og koordinerer opplæringen med Opplæringskontoret for tekniske fag (OTEK). 

– Lærlingeplasser med kranføreropplæring kan bidra til rekruttering av gode folk. Nå får vi mulighet til å gi opplæring fra bunnen av – og Iver blir kjent med havna og kranene her. Det er viktig for å få dyktige kranførere, forteller Carl Bendik og legger til:  

 – Man skal kjenne krana godt. Det er derfor det er så viktig med denne sertifiseringen. Skal man begynne et annet sted som kranfører, må man gjennom en ny opplæring. Det er mye som kan gå galt så man må lære å kjøre på en måte som minimaliserer risiko og omfang, forklarer Carl Bendik. 

Lærlingen og læremesteren: Iver og Carl Bendik har tilbrakt noen timer i krana sammen de siste månedene. Nå kan Iver sette seg bak spakene alene – på eget ansvar. 
Iver har bedre utsikt på jobb enn de fleste når han klatrer opp i krana på havna.