Ny eksportkorridor på sjø: Kan fjerne 6500 lastebiler bort fra vei

I løpet av de to neste ukene får Midt-Norge to ukentlige direkteseilinger til Nederland. Det gjør det mulig å teste sjøfrakt av fersk laks fra Midt-Norge til Europa i stor skala.


Færøyske Smyril Line Cargo sin godsferge MV Akranes har sin første avgang fra Kråkøya kysthavn i Rørvik torsdag 20. august, deretter Hitra kysthavn fredag 21. august.

3. september starter også North Sea Container Line (NCL) opp med containerskipet Coneste i ukentlige avganger via Hitra kysthavn med frakt av fersk laks i container til Rotterdam.
Oppstarten av de nye rutene er et resultat av at Kysthavnalliansen i fellesskap med de sentrale lakseprodusentene Lerøy og SalMar i oktober i 2019 startet arbeidet kjent som Shortsea-prosjektet. Sentralt i arbeidet var å knytte vareeiere med nordgående varestrømmer sammen med laksenæringens sørgående, for å skape nødvendig retningsbalanse på skipet og konkurransedyktige priser mot veitransporten.

– Det er all grunn til å gi honnør til vareeierne som aktivt jobber med å flytte gods fra vei til sjø. De har vist stort engasjement i prosjektet og demonstrerer et ønske om grønn omstilling, sier Ann Iren Holm Rise, prosjektleder i Kysthavnalliansen.


Laks og dagligvarer

Lakseprodusenter i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland skal nå gjennomføre grundige utprøvinger av sjøveis frakt av fersk sjømat til sitt aller største marked i Europa. I dag skjer denne eksporten hovedsakelig med vogntog.


– Det er positivt at to rederier gjennom Shortsea-prosjektet nå får laget et oppsett til utprøving. Vi ser fram til å teste sjøtransport av fersk fisk fra Midt-Norge – i første omgang på kort sikt, men forhåpentligvis også på lenger sikt, sier Espen Andersen, som leder logistikken for Lerøy Seafood.


– Lykkes dette konseptet, er det en oppside med færre trailere på veiene mellom Midt-Norge og kontinentet. Å flytte trailere med varer til samseiling på sjøen, gir også en positiv miljøgevinst. Finner mange nok aktører dette interessant, og støtter opp om ruten, vil dette kunne åpne for avganger flere dager i uken og enda større effekt, legger Andersen til.


Sentrale vareeiere som Bama, COOP og ASKO har også hatt aktive roller i arbeidet, og ønsker nå å prøve ut seilingskonseptene. Det kan på sikt bidra til overføring av betydelige volumer importvarer fra vei til sjø.

Langvarig samarbeid

Kysthavnalliansen har gjennom flere år lagt til rette for god dialog mellom havbruksaktører, vareeiere, transportører, havner og organisasjoner i den såkalte Tenketank Midt-Norge Sjø. Arbeidet som nå resulterer i de første, historiske forsendelsene av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa er støttet av Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal fylkeskommuner.


– Tenketanken demonstrerte i 2018 at sjøfrakt av fersk laks fra Midt-Norge til Europa var mulig. Erfaringene fra disse pilotene har vært viktig når vi nå har jobbet med en ny transportkorridor hvor sjøveien tar den lengste fraktdistansen for laksenæringen og sentrale vareeiere med nordvent last, sier Ann Iren Holm Rise.


Også TINE, Nutrimar, Scale AQ og Tradeway har deltatt aktivt i det pågående Shortsea-prosjektet, som i vinter detaljerte vareeiernes behov. Deretter gikk Kysthavnalliansen i markedet med en felles kravspesifikasjon til en rekke rederier. Til slutt sto fem rederier igjen, hvor Haugesund-baserte NCL og færøyske Smyril Line Cargo fikk vareeiernes tillit til å gå videre med oppstart av testseilinger.


– Direkteseilingene til kontinentet gjør at det for første gang kan bli konkurransedyktig å eksportere fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa sjøveien, sier Holm Rise.

Vil fjerne 6.500 vogntog

Samarbeidet mellom laksenæringen og dagligvarebransjen, som begge har store transportvolumer, gjør at mange nå har forsterket tro på at godslinjen vil være attraktiv for varestrømmer til og fra Midt-Norge. Kysthavnalliansen, som består av Kristiansund og Nordmøre havn IKS, Trondheim havn IKS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Helgeland Havn IKS, har et mål om å bidra til å fjerne 6.500 vogntog fra norske veier de neste to årene – ved å flytte mer gods sjøveien.