Sikrer trygg ferdsel elvelangs

Siden 2013 har i overkant av 40 personer falt ut i Nidelven eller kanalen. Nå er flere tiltak iverksatt for å sikre de sjønære områdene i Trondheim sentrum.

En arbeidsgruppe bestående av Trondheim kommune, Politiet, Trondheim Havn, Trøndelag brann- og redningstjeneste og KLP Eiendom har siden i vår arbeidet for å sikre områdene rundt Nidelva.

Omfattende sikringsarbeid

– Vi har gjort mye, men fortsatt gjenstår en del. Det vil være en kontinuerlig evaluering av sikringsarbeidet parallelt med at vi også må skape sunne holdninger til hvordan man ferdes langs elvebredden. Om du legger merke til at redningsutstyr er fjernet eller har blitt brukt, ta kontakt med Trondheim Havn og havnevakta slik at vi får satt opp nytt utstyr. Det kan være kritisk dersom uhellet først er ute. Telefonnummeret står på bøyestativet, forklarer HMS-ansvarlig i Trondheim Havn, Kurt Kristiansen.

Så langt er 800 meter med gjerder, 200 leidere og rundt 180 redningsbøyer på plass langs Nidelva og Kanalen. I tillegg skal det settes opp skilt med advarsel ved steder der publikum kan ta seg ned til vannet.  Se oversikt over utførte tiltak presentert for Formannskapet i november.

Gårdeier tar ansvar

KLP Eiendom har tidligere etterlyst sikringstiltak og tatt ansvar for flere bygg og eiendommer langs elva.

– Vi eier mange bygg på Solsiden og langs bryggekanten, og vi leier ut til restauranter og utesteder. Vi er veldig opptatt av sikkerhet. Vi gjør en rekke tiltak selv, men ofte er det slik at vi ikke selv eier området utenfor byggene, sier Havdal som opplever at vi har en ansvarlig utelivsbransje som også er pådrivere for bedre sikring.

– Utenfor her har det vært farlig. Først fikk vi et enkelt åpent gjerde, men det var fremdeles skummelt, spesielt for barn. Nå er det blitt veldig bra med lukket gjerde, sier Mathias Karlsson ved utestedene Fire Fine og CowSea på Solsiden.

Les hele saken på Trondheim2030.no

Tisser fra kaikanten

Mange av ulykkene i Nidelva og Kanalen er forbundet med rus.

– Det er tydelig at de områdene hvor det skjer flest ulykker er rundt utelivet. Noen som er beruset skal vise seg fram ved å hoppe i vannet, mens andre skal tisse, sier forteller seksjonsleder for Politiets forebyggende patrulje Torkjel Rendal til Adresseavisen.

Han anbefaler folk om å ikke gå for nær vannet, og ha lav terskel for å kontakte nødetater eller melde noen savnet.

– Etterretning og etterforskning kan gi oss opplysninger om bevegelsene til en person. Sporing av telefonen er en mulighet, og kan si noe om personen er på land eller ikke. Ut ifra dette kan politiet vurdere om de skal sette i gang en redningsaksjon, forklarer Rendal videre.

Sterke understrømmer og kuldesjokk

Fagansvarlig for sjøredning i Trøndelag brann- og redningstjeneste forteller at det er flere grunner til at elva er farligere enn den ser ut til fra land.

– Det er understrømmer som man ikke ser på overflata og det kan også være strømmer i forskjellige retninger i de ulike dybdelagene. Kraftproduksjon i leirfossene kan gi mye vannføring. Når man havner i kaldt vann får kroppen et kuldesjokk og man puster hurtig og ukontrollert. Sjansen for å inhalere vann og drukne er stor.

Oppfordrer til å ta vare på hverandre

– Vår visjon er at det skal være trygt å bevege seg langs Nidelva og kanalen. Vi har en nullvisjon på ulykker, sier prosjektleder i Trondheim kommune, Tove Haugland.

I fjor var det fire dødsfall i Nidelva, mens det så langt i år har vært 13 alvorlige hendelser og ett dødsfall forbundet med fall i elva.

– Vi setter opp gjerder der det er stor ferdsel og hvor det er størst risiko for at noe kan skje. Men vi kan ikke sette opp gjerder overalt. Vi må også ta ansvar selv, og som medmennesker må vi følge med og varsle hvis andre er i fare. Det er lov å si fra at det kan være farlig hvis du ser en som går ut på kaikanten for å tisse: Husk at det er noen som er glad i deg! Legger Haugland til.

Ønsker du eller din organisasjon/bedrift å hjelpe oss spre det viktige budskapet? Ta kontakt med Thorsen@trondheimhavn.no for kampanjemateriell og nærmere informasjon.


Hva gjør du hvis du ser noen havner i elva?

1.Ring 110.

Trondheim brann- og redningstjeneste er alltid på vakt og kan koordinere med øvrige redningsetater, mens dykkere og båt sendes ut til ulykkesstedet. Rop på hjelp.

2.Rop på hjelp.

Det er tungt å dra opp personer fra vannet, og det er behov for noen som kan holde kontakt med redningsetatene underveis. Flere armer og flere hoder letter redningsaksjonen.

3.Orienter deg.

Hvor er nærmeste leider, livbøye eller redningstasjon? Forsøk å få kontakt med personen som har falt i vannet og bruk tilgjengelig redningsutstyr.  

Se også: Slik bruker du en redningstasjon


Med holdningskampanjen «Styr unna vannkanten» ønsker samarbeidsgruppa å sette fokus på hva som er risikoatferd når man ferdes langs kaikanten.