Hurtigruten innstiller til mai

Corona-restriksjoner for ilandstigning av passasjerer har ført til full stans for sjøveis reisende. Nå må Hurtigruten forlenge den midlertidige driftsstansen i seks nye uker, til tidligst 20.mai.

Det er første gang i løpet av Hurtigrutens 127 år lange historie, at Hurtigruten reduserer virksomheten til et minimum.

-Denne våren ble annerledes enn noen kunne se for seg. Konsekvensene av corona-viruset påvirker alle nordmenn, og den treffer oss i Hurtigruten hard, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding.

– Jeg er sikker på at vi i Hurtigruten skal komme sterkt tilbake. Men akkurat nå har vi ikke annet valg, sier Skjeldam.

Hurtigruten har ikke hatt mistenkte eller bekreftede smittetilfeller på noen av selskapets skip så langt.

Haster med tiltak for reiselivsnæringen

Hurtigruten har pekt på viktigheten av at krisepakkene fra norske myndigheter treffer hele reiselivsnæringen – med tiltak som har effekt også på lengre sikt.

– Det viktigste tiltaket næringen kan få er at regjeringen gir turistene trygghet så de tør å bestille reiser igjen så raskt som mulig. Hvis ikke slike garantier kommer på plass, vil både norske og utenlandske turister velge andre land enn Norge når det er mulig å reise igjen. Det vil være en katastrofe for norsk reiseliv, sier Skjeldam.

Hurtigruten er i dialog med myndighetene om en foreslått styring av Reisegarantifondet med garantiordning for bestillinger, en utvidet tilgodelappordning og finansielle tiltakspakker som kan bidra til å få en hardt rammet næring gjennom krisen.

Dette er endringene:

  • I rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes blir 9 av 11 skip ute av drift til minst 20.mai.
  • I denne perioden fortsetter Hurtigruten i samråd med Samferdselsdepartementet lokaltrafikk med to skip i en spesialtilpasset rute mellom Bodø og Kirkenes, for å ivareta viktig gods- og persontrafikk mellom havner i Nord-Norge.
  • Hurtigrutens ekspedisjoncruisevirksomhet stoppes midlertidig til og med 12.mai. Det rammer ekspedisjoncruise både i og utenfor norsk farvann, blant annet langs norskekysten og på Svarlbard.
  • Oppstarten av Hurtigrutens Alaska-sesong utsettes til juli. Det innebærer at flere avganger med MS Roald Amundsen blir kansellert.

Se også: Hurtigruten stopper alle seilinger sør for Bodø