Historiske Hansteen

Skipet har både vært forskningsfartøy, kongeskip og sosialbolig for hjemløse. Seildampskipet DS Hansteen har overlevd det meste - i stor grad takket være en gruppe ildsjeler. Denne sommeren blir skipet også åpent for publikum.

Skipet ble bygget på som forskningsfartøy i 1867 – i en brytningstid da de fleste seilskuter ble byttet ut med dampmotor. Året før bevilget Stortinget 12.000 spesidaler, tilsvarende 3 144 000 mill. kr. etter dagens pengeverdi. Nylands Mek. Verksted i Oslo fikk i oppdrag å bygge et skonnertrigget seildampskip i jern. Den påfølgende vår ble byggenr. 11 ved verftet levert; ”Hansteen” var 102 fot. lang, med forsterket skrog og fem vanntette skott for å tåle grunnstøtinger. Det var utrustet med seks seil og en høytrykks dampmaskin på 25 hk. Staten var eieren mens bemanningen var fra marinen.

I 30 år gikk skipet langs hele norskekysten og opp til grensen mot Russland for å kartlegge dybdeforholdene, utarbeide sjøkart og undersøke fiskeriforekomstene. Målingene fra dette nybrottsarbeidet er fortsatt å finne på dagens sjøkart.

Fra forskningsfartøy til sosialbolig

Da Haraldsstøtta i Haugesund skulle avdukes i 1872, fikk kronprinsregent Oscar II behov for transport. DS Hansteen ble rekvirert for anledningen og både salong og lugarer fikk en oppgradering. Det sies at havforsker G. O. Sars mislikte å avgi den komfortable lugaren sin til Kronprinsregenten. 

I 1899 ble ”Hansteen” solgt til Innherred Forenede Dampskibsselskab hvor det gamle forskningsfartøyet gikk i lokalrute i Trondheimsfjorden, før skipet i 1900 ble videresolgt til Helgeland. I over 30 år gikk skipet, nå under navnet ”Haarek” i rute på Sandnessjøen.

I 1950 endte skipet i Florø hvor det ble konvertert til losjiskip, først for sesongarbeidere under sildefisket, deretter til hjemløse langs Akerselva i regi av Oslo Indremisjon. Denne gang gikk skipet under navnet Ivar Elias.

Klar for opphugging

I 1978 var det ikke mye som minnet om den gamle storhetstiden på 1800-tallet. Skipet lå klart for kondemnering, men veteranskipsentusiasten Olaf T. Engvik fattet interesse, og brakte skipet tilbake til Trondheim. Han sørget for å restaurere skipet tilbake til opprinnelig stand som forskningsfartøy, og i 1886 ble Stiftelsen D/S Hansteen opprettet.

Kjøpt i 1978 av Olaf T. Engvik og restaurert tilbake til utformingen som havforskningsskip. I 1986 overtatt av Stiftelsen D/S «Hansteen» i Trondheim. Fra 2015 driftes skipet av MiST etter en avtale med Stiftelsen. Det har blitt utført restaureringsarbeider både i skrog og interiør. Dampkjel er nå til reparasjon. Skipet ligger i Nidelven, ved Sjøfartsmuseet.

Et flytende kulturminne

I dag er «Hansteen» Norges eneste gjenværende representant for overgangsfartøyene som ble utstyrt med både seil og damp, og er sannsynligvis verdens eldste bevarte skip i sitt slag. Frivillig mannskap vedlikeholder skipet, sørger for at maskineriet går, og at Hansteen fortsatt seiler langs norskekysten – den dag i dag.

Med forbehold om at smittevernet tillater det, kan også du oppleve seildampskipet Hansteen lørdag 22.august og søndag 23.august. Billetter legges ut på Trondhjem Sjøfartsmuseums nettsider.