Geir Ove Frostad blir ny økonomisjef i Trondheim Havn

Frostad kommer fra stillingen som økonomiansvarlig i BDO Midt-Norge.

Fra tidligere har Frostad bakgrunn som økonomidirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) IT-selskapene Matiq AS, MaXware AS, samt bakgrunn som økonomisjef i flere øvrige selskaper i Trondheim. Frostad er utdannet revisor fra HiST og NHH i Bergen, og har i flere år også jobbet som revisor hos KPMG i Trondheim.

– Vi står overfor mange store oppgaver i årene som kommer; Vi skal utvikle effektive industri- og havnearealer i våre eierkommuner og bidra til å realisere det grønne skiftet gjennom investering i ny teknologi. Geir Ove vil styrke vårt arbeid med å sikre gode og bærekraftige rammebetingelser for sjøtransport til Trøndelag. Vi gleder oss over å ønske ham velkommen på laget, uttaler havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

Ser fram til å bidra

Geir Ove Frostad (50) blir ny økonomisjef i Trondheim Havn

Det var 21 søkere til stillingen som økonomisjef i Trondheim Havn da stillingen ble utlyst tidligere i vår.

-Jeg har i ansettelsesprosessen fått en veldig god introduksjon til Trondheim Havn sin organisasjon og virksomhet som en viktig samfunnsaktør i Trøndelag. Jeg har fått en god innsikt i selskapet og de utviklingsprosesser Trondheim havn står overfor de kommende år, både som virksomhet og utvikling av havnearealer som del av nærings- og byutvikling. Jeg ser frem til å bli kjent med hele organisasjonen og bidra med min kompetanse og erfaring i det viktige arbeidet med å operasjonalisere og gjennomføre Trondheim Havn sine strategiske planer og målsetninger mot 2030, sier Frostad.

Frostad vil tiltre stillingen 1.august. 


Kontakt:

Havnedirektør Knut Thomas Kusslid | Tlf: 400 37 004