Trondheim Havn Frøya

Sist oppdatert 22.07.2016
Frøya kommune er en av Trøndelags viktigste fiskerikommuner og har en produktiv havbruksnæring - både i volum og verdi, og utgjør omlag 50% av verdiskapingen på øya. I tillegg er det utviklet en betydelig lokal leverandørindustri knyttet til havbruk og annen avledet virksomhet.

Havneområdet på Frøya Nordhammervika havn på Frøya er lokalisert ved Nordhammervika næringsområde, og med god tilknytning til veinettet.

Her finner du informasjon om havnefasilitetene på Frøya:

Kontakt


Mandag - fredag (06.00 - 22.00) | Helg/helligdager (06.00 - 15.15)

Havnevakta | Tlf: 911 12 600

Anløpsmelding


Båtankomst meldes inn til Nordhammarvik Kai ved hjelp av skjemaene Skipsanløp eller ISPS-anløp.