Åpnet liggekai på Siholmen: – Endelig en hjemmehavn for havbruksrederiene

Tirsdag kunne Frøya-rederiene endelig feire at båter og mannskap har en havn å komme hjem til. Både fiskeriminister og distriktsminister ble med på feiringen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen fikk æren av å åpne den nye liggekaia og klippe sin første snor som minister.

– Dette betyr at det blir mer aktivitet, mer arbeidsplasser og mer drift for Trondheim Havn, så det er bra. Havn og havbruk hører unektelig sammen. Man er avhengig av en slik landingsplass for å fungere, og her har man jo hatt behov for en havn for å få til driften enda bedre. Dette er en symbiose som er helt nødvendig, sier Ingebrigtsen som mener at både sjømatnæringa og forbrukere i dag er mer opptatt av miljø og bærekraft i hele verdikjeden, sier Ingebrigtsen.

En kommune i vekst

Allerede i 2015 tok Frøya-rederne Helge Gåsø og Vidar Eidsvåg kontakt med Frøya kommune om mulighetene for å etablere en liggekai. Det var en ide som daværende ordfører Berit Flåmo raskt ble engasjert i.

– Vi vokser og begynner å bli en rederikommune fordi vi har aktører som driver stort innenfor rederi og havbruk. Vi begynte å jobbe med liggekai, fikk med oss rådmannen og Trondheim Havn og søkte Kystverket om støtte. Det har vært et godt samarbeid mellom Trondheim Havn og Frøya kommune om prosjekteringen, sier Flåmo.

Liggekaia har en prislapp på 66 millioner kroner, og ble realisert med støtte fra Kystverket på 16 millioner kroner.

– Det er kjempeviktig for Frøya kommune å ha en kai å tilby rederiene, slik at de kan bunkre og benytte seg av næringslivet her i stedet for i andre kommuner. Mannskapet om bord kommer også nærmere hjem – ikke minst i høytidene, legger Flåmo til.

Helge Gåsø , administrerende direktør i Frøy Rederi og Berit Flåmo, tidligere ordfører i Frøya kommune er fornøyde med liggekaia på Siholmen.

Egen hjemmehavn

Sistranda-baserte Frøy Rederi drifter en flåte på 60 brønnbåter og andre spesialfartøy for havbruksnæringen. Å endelig få sin egen hjemmehavn betyr mye både for mannskap og drift.

– Vi er stolte av båtene, nå de ligger i hjemmehavn og mye av folket er herfra. Vi synes det er en ære å kunne operere herfra og ligge her når båtene har anledning til det, i stedet for å gå til Kristiansund eller andre havner. Det er mye frøyværinger og hitraværinger på båtene, og de synes det er kjekt å komme hjem. Så vi er godt fornøyd med det, sier Helge Gåsø, administrerende direktør i Frøy Rederi.

– Det gir bedre potensial for å utnytte båtene. Jo nærmere utgangspunktet og operasjonen de ligger, jo mer rasjonelt er det, fortsetter Gåsø og legger til:

– Det er ingen tvil om at det har betydning for det lokale næringslivet. Vi har over 500 ansatte, og 40 – 50 % av de ansatte kommer fra Hitra og Frøya. Vi er en stor lærlingbedrift, og rekrutteringen blir enklere jo mer synlig og tilgjengelig du er.

Forberedt for landstrøm

Søknadsprosessen og prosjekteringen av liggekaia støtte på flere skjær i sjøen, før Kystverket endelig ga tilsagnet på 16 millioner kroner. Frøya kommune er en av 13 eiere i Trondheim Havn interkommunale havneselskap, og Trondheim Havn bistod i søknadsprosessen med utforming av liggekaia i samråd med rederiene

-Vi har i tillegg etablert-ISPS-porter, fjernstyring av strøm og vanntilførsel for å betjene skipene som legger til her. Det er også gjort forberedelser for landstrøm, forteller Geir Ove Sumstad, teknisk sjef i Trondheim Havn.

Liggekaia, som til sist endte på hele 135 meter, er med sine store dykdalber, godt egnet for å ta imot to fartøy samtidig på opptil 88 meter hver – men også større fartøy kan legge til til her. Blant annet hadde ekspedisjonskipet MS Spitsbergen planlagt anløp til Frøya denne våren, før Covid-19-restriksjoner la en begrensning på turistaktiviteten.

Det er ventet at Trondheim Havn skal overta driftsansvaret for kaia i løpet av kort tid.

Kyndig veiledning: Ingebrigtsen klipper sin første snor som minister under kyndig veiledning fra Helleland.