– Flere bør ta snarveien langs vestkysten

Siste år har nærmere 2000 nybiler rullet over kai i Trondheim. - Flere bør gjøre som Tesla og gå sjøveien direkte til sluttkundens region, sier markedsrådgiver Ann Iren Holm Rise.

De store godshavnene på Østlandet har i over 50 år vært tyngdepunkt for bilimport til Norge. Drammen havn etablerte seg tidlig som Norges største bilhavn og tar imot 70 % av nybilmarkedet, men de siste år har stadig flere nybiler gått sjøveien helt frem til Trøndelag. Det gir viktige signaler om sjøtransportens konkurransekraft.

Ann Iren Rise mener flere må få øynene opp for snarveien langs vestkysten.

-Vi ser at Tesla velger å gå nye veier, også når det gjelder sine egne transportvalg. Bilene kommer rett og slett raskere ut til regionene ved at de skipes direkte til de lokale havnene fremfor å gå inn til Østlandet og derfra med bil til resten av landet, forklarer Ann Iren Rise, markedsrådgiver i Trondheim Havn.

Hun mener vareeiere i hele regionen må få øynene opp for mulighetene som ligger snarveien fra kontinentet langs vestkysten, fremfor omlasting på Østlandet til bil langs Østerdalen.

– Gjennom flere prosjekter og samarbeid som Kysthavnalliansen, Bergen og Stavanger Havn  har det blitt bevist at sjøtransport fungerer godt for flere varestrømmer enn man tradisjonelt sett har tenkt. Vi tror at i tillegg til vekst i bilimporten til Trøndelag, vil vi se mer mat –og forbruksvarer ta sjøveien langs Vestlandskysten, Midt-Norge og Nord-Norge. På retur vil skipene frakte sjømat til det sentraleuropeiske markedet, sier Holm Rise.

-Sjøtransport har dokumentert at det kan leveres gode dør-til-dør-løsninger med høy kvalitet til rett pris og ledetid langs hele kysten. Det er en myte at sjøtransport er dyrt, komplisert og uoversiktlig. Sjø er ikke bare konkurransedyktig – det er på vei til å bli et konkurransefortrinn, sier Holm Rise. 

Også godset må reise kollektivt: Sea Highway på vei inn til Trondheim havn, fullastet med nybiler.

Miljøgevinst og konkurransekraft

Sjøveien betyr ikke bare raskere leveranser. Klimaavtrykket blir også langt mindre per transporterte tonn. Mer gods på sjø betyr mindre svevestøv, mindre klimautslipp og mindre risiko for ulykker langs norske landeveier. Det begynner stadig flere vareeiere å merke seg.

-Vi ser at flere og flere vareeiere setter krav til sine transportpartnere om å bruke sjøtransport som en del av deres logistikk, noe som beviser at det er mer kunnskap om hva sjøtransport kan levere på og bli en del av logistikkmiksen til vareeiere vi tidligere ikke har sett på sjøveien, sier Holm Rise og legger til at flere kan lære av Tesla:

– Vi tror at bilbransjen også selv synes det er interessant å følge med på Teslas måte å transportere nybil til Norge på. Det er en tradisjonell bransje som ofte velger kjente løsninger på vei. Nå ser vi en dreining der stadig flere ser på både sjø og bane som gode alternativ eller supplement til tradisjonell veitransport. Her kan de hente inn både klimagevinst, effektivitet og økt konkurransekraft, understreker Holm Rise.

Vil du vite hvordan du kan vinne på å transportere sjøveien til Trondheim? Ta kontakt med Ann Iren Holm-Rise på tlf: 986 70 574