Fare for svært høy vannstand

Fra mandag formiddag til og med onsdag er det ventet svært høy vannstand fra 65 - 80 cm. over tidevanntabellen. Vannstanden er ventet høyest på ettermiddagen fra ca.kl. 11 - 14 og om natta fra kl. 00 - 02. Vi oppfordrer alle som til daglig parkerer på Pir 1 om å finne alternativ parkering disse dagene.

Høy vannstand vil føre til begrenset tilgang til enkelte havneområder.

Ravnkloløpet stenges fra 11 – 14.

Undergangen ved Ravnkloløpet vil stenges pga. fare for oversvømmelse ved springfloen.

Deler av Pir 1 stenges

I samme periode vil også nordligste del av Pir 1 stenges for all trafikk på land som følge av høy vannstand. Reisende og tilbringertrafikk vil ledes via alternative traseer til og fra Hurtigruten.

Båteiere oppfordres til å sikre båter

Båteiere oppfordres til å sikre fortøyninger, flyteinnretninger og løse gjenstander ekstra godt i forbindelse med flo.

Følg Kartverkets vannstands- og tidevannsinformasjon her.

Igangsetter reparasjoner ved Vanvikan

Nå starter reparasjonsarbeidet etter uværet som påførte hurtigbåtanlegget på Vanvikan større skader. Den siste uken har det blitt utført flere inspeksjoner og det foreligger…

– Vi redder liv

Redningsselskapet utførte til sammen over 8000 oppdrag i 2022. I Trondheimsfjorden er det redningsskøyta RS 129: “Une Amundsen” som rykker ut i nøden. Redningsskøyta RS…

Se alle