Fare for drivgods i Trondheimsfjorden

Drivgods utgjør en fare for båttrafikken - og vi ber trafikkerende til sjøs være ekstra oppmerksomme på dette under vårløsningen.

Høye temperaturer og snøsmelting fører til større vannføring i elvene. Dette fører med seg trær, røtter og andre gjenstander som etterhvert havner i sjøen, og særlig mindre båter risikerer stor skade ved et sammenstøt.

Trondheim Havn rydder løpende drivgods i våre havneområder. Ser du drivgods på fjorden? Ta kontakt med havnevakt på tlf: 911 12 604.

I disse dager kan du risikere å møte på drivved når du ferdes til sjøs. (Foto fra tidligere år.)