Et tryggere sjøliv starter med deg

Ha et klart hode når du ferdes ved vann. Du vet aldri når du trenger det.

Det er i snitt registrert ca. 100 drukningsulykker de siste 20 årene. Mange skjer i sommermånedene mai til august, ved fall fra land, bading eller ved bruk av fritidsbåt. I snitt har hver femte som omkommer promille. Menn er overrepresentert i statistikken; Hele 80 % av de som drukner er gutter eller menn hvorav over halvparten av disse er over 40 år.

Her er tre velmente tommelfingerregler til deg som skal ferdes langs sjøkanten i sommer.

Ekte kapteiner drikker kaffe, ikke karsk.

Du blir en dårligere båtfører av å være beruset. Kritisk sans, konsentrasjon, oppmerksomhet og reaksjonstid svekkes selv med lav promille. Ved fall over bord vil nedkjølingen skje raskere enn normalt, og redusere overlevelsestiden i vann. Evnen til selvberging svekkes også betydelig og det kan bli vanskeligere å komme seg opp av sjøen. Er du usikker på om du har promille? Ta en promilletest her.

Gode venner passer på hverandre

Strømmen kan være stri, selv om vannet er stille. Skipstrafikk, demninger, vær og vind kan skape farlige strømforhold. Ikke bad i områder med skip- eller båttrafikk, og ha oversikt over livbøyer i området. Ønsker du en livbøye i ditt nærområde? Søk om livbøye her.

Dyktige livreddere har en plan

Tenk på forhånd gjennom hva du kan gjøre, dersom uhellet først er ute. Lær deg grunnleggende førstehjelp, og reflekter rundt hvordan du best kan håndtere en situasjon dersom den inntreffer. Det hjelper å ha en god plan.

Last gjerne ned vår enkle redningsplan, heng den opp et sted den er godt synlig. Det er lett å miste roen når det står om liv. Da kan det hjelpe å ha en plan i bakhodet.