Enova-støtte til energistudie på Brattøra

Denne måneden ble det klart at konseptutredningen «Brattøra som energiknutepunkt» mottar støtte fra Enova på 862 400 NOK. Nå kan Brattøra i Trondheim bli nybrottsland for utvikling av smarte energiløsninger.

Krav til nullutslipp fra vei- og sjøtransport, elektrifisering av fartøy og byutvikling utfordrer kapasiteten på strømnettet. Med støtte fra Enova, går Trondheim Havn sammen med Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme, Trøndelag Fylkeskommune og Trønderenergi sammen om å kartlegge det totale energi- og effektbehovet for Brattøra i dag og i framtida.

– En helhetlig tilnærming til energisystemene på Brattøra sikrer at man kan se på samlet energi- og effektbruk både på land og til sjøs, samt potensialet som ligger i lokal produksjon og lagring av energi, forklarer Terje R. Meisler, maritim sjef i Trondheim Havn.

Samarbeider om å nå klimamål

Trondheim Havns mål om å etablere landstrømanlegg til cruise- og Kystrutetrafikken på Brattøra utløser, sammen med elektrifiseringen av hurtigbåttrafikken, et større energibehov enn dagens kapasitet på energinettet.  Samtidig øker byens totale energibehov med utbygging av den nye nullutslippsbydelen Nyhavna.

– Vi ønsker å se prosjektet i sammenheng med utviklingen av energisystemet på Nyhavna. Målet er å optimalisere løsninger, redusere kostnader og ikke minst klimautslipp, forklarer Terje R. Meisler, maritim sjef i Trondheim Havn.

Konseptutredningen vil se nærmere på muligheten for lokal energiproduksjon, lagring og styring av effektuttak. Samtidig må gode forretningsmodeller på plass for å organisere samarbeidet mellom kommune, fylkeskommune, havn, energiselskap og nettleverandør.

– Både Trondheim Havn og Trondheim kommune har store ambisjoner om reduksjon av klimagassutslipp de neste årene. Brattøra kan bli et energiknutepunkt som også betjener energibehovet på Nyhavna, men da er det avgjørende at alle sentrale interessenter samarbeider. Med Enovas støtte er vi godt rigget for det, sier Meisler.


Kontakt:

Terje R. Meisler, maritim sjef i Trondheim Havn, på tlf: 412 15 643