ELskede By til Trondheim

Storbykonseptet ELskede by har endelig etablert seg i Trondheim, midt i miljøbyens hjerte på Nyhavna. Ved å samordne varelevering med avfallshenting, håper Ragn-Sells og Posten Norge å redusere både trafikk og klimagassutslipp i Trondheim.

Vekker oppsikt internasjonalt

Konseptet ble etablert i Stockholm under navnet Älskade stad i 2017 – med Ragn-Sells og Bring som sentrale aktører. Til sammen 11 varebiler er i Sveriges hovedstad erstattet med en elektrisk – og CO2-utslippene for de aktuelle transportene er redusert med 73 prosent.

Også Norge har tatt vel i mot miljøinitativet, og i fjor vår ble konseptet lansert i Oslo. I dag stod også Trondheim for tur, og det er Ragn-Sells sammen med Bring som nå skal betjene sentrum med en flunkende ny elbilpark og sykler.

-Jeg vil si at det har vakt stor oppmerksomhet der vi har startet opp. Før jul laget også BBC en lang reportasje om samarbeidet som ble oppfattet som innovativt og nyvinnende for nettopp å spare miljøet, forteller Elisabeth Gjølme, kommunikasjonsdirektør i Posten Norge.

Unikt samarbeidskonsept

Ragn-Sells er en gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland, og som håndterer avfall for både private husholdninger og bedrifter.

-Det er ikke tilfeldig at vi nå tar dette til Trondheim. Dette er en by med høye mål og ambisjoner. Det er uttalt at Trondheim skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger, sier Per Johannesen, direktør for strategi og utvikling i Ragn-Sells.

Med sitt unike samarbeidskonsept kan det familieeide selskapet både utnytte stordriftsfordeler av å samordne transport av avfall med vareleveranser – og redusere klimautslipp samtidig.

-Tradisjonelt har vi kjørt fulle biler inn i bysentrum med varer og gods, og vi har kjørt tomme biler ut igjen. For å hente avfall har vi kjørt tomme biler inn, og kjørt fulle biler ut igjen. Hva om vi kunne kombinere dette? Det er nettopp det vi gjør, forklarer Johannesen videre.

Samordningen av varestrømmene skal bidra til økt sikkerhet, mindre utslipp og støy. Samtidig tilbys kunden samlastingskonsept som bidrar til økt materialgjenvinning.

Oppfordrer næringsaktører til å delta

ELskede by vil ha et eget logistikksenter i Transittgata på Nyhavna hvor 7 ansatte vil ha sitt daglige arbeidssted og stå for samordningen av varetransport og avfallhenting. Først ut er Trondheim sentrum med drøyt 4600 husholdninger og bedrifter på porteføljen, men ambisjonen strekker seg lengre.

-Konkret vil vi starte med fem elvarebiler og to elsykler i Midt-byen innenfor elveslyngen. Dette vil fjerne seks dieseldrevne varebiler og årlig redusere 3000 turer mellom midtbyen og Torgård. Det tilsvarer 45 000 færre kjørte kilometer og et kutt på 30 tonn CO2, forteller Odd Roger Tiller, regiondirektør i Posten Midt-Norge.

Med 154 000 distribuerte pakker i midtbyen i fjor, vil dette komme godt med. Neste mål er å utvide konseptet til varelevering og avfallshenting – også utenfor sentrumskjernen etterhvert.

-Jeg vil oppfordre næringsaktører som har aktivitet som kan passe dette konseptet, om å melde sin interesse. Å bli med på denne dugnaden, få sin brand på kjøretøy i midtbyen, og spare både miljø og forhåpentligvis penger… For det er viktig at det også er mulig å spare penger på dette for at det skal være bærekraftig fram i tid, avslutter Tiller.