Containeraktiviteten vokser: Sjøtransport best i krisetid

Trønderne har fortsatt å handle under pandemien, men hvem skulle tro at taco-appetitten skulle få utslag på containertrafikken til Orkanger?

Containerstatistikken for 2020 tangerte toppåret 2014 med 20 000 containere over Trondheim Havn. Utover 2021 har aktiviteten fortsatt, med 2000 flere containere på Orkanger i første kvartal sammenliknet med samme periode i fjor. Vi har dykket ned i hva som ligger bak tallenes tale i en tid der man skulle tro alle piler pekte nedover.  

Foto: HAAKON NORDVIK.
Bente Hetland, administrerende direktør i NCL.

– Konsumet er økt fra matvarer, bygg, landbruk, sjømat, møbler osv. En normal uke skiper vi 1-2 containere med taco til Trøndelag, nå skiper vi 4-5 i uken. Industrien har allerede solgt seg ut før kvartalene starter, dette er delvis på grunn av høyere etterspørsel, men også fordi utenlandske bedrifter har mindre produksjon grunnet covid-19, forklarer Bente Hetland. Hun overtok som administrerende direktør i rederiet NCL kun kort tid før pandemien brøt ut, og legger ikke skjul på at det har vært en krevende tid fylt av usikkerheter.

– Det har vært utfordrende. Mars 2020 ble det laget kriseplaner på hvordan vi skulle komme oss gjennom en helt uventet periode. Vi valgte å se denne krisen som en mulighet, tok sjanser med å skalere opp tonnasje og sette inn flere skip da konkurrenter skalerte ned. Fra mai 2020 til i dag har skipene våre vært fulle. Når vi ser tilbake på det var det en risiko, men vi kom godt ut av det, forteller Hetland, og berømmer ansatte og samarbeidspartnere for suksessen:  

– De ansatte i NCL har jobbet dag og natt for å levere et godt tilbud gjennom denne pandemien. Ansatte, terminaler, crew, kunder og samarbeidspartnere har jobbet godt og suksessen viser hvor sterke vi er sammen i en krise. Vi er svært heldige som har dette laget både til land og sjø.

Mindre sårbart på sjø

Ringvirkningene av pandemien har vært merkbar i alle ledd i transportsektoren, og vil fortsette å gjøre seg gjeldende i tiden framover. Mens verden gradvis gjenåpnes, byr tilgjengelighet på skip og økte transportkostnader på nye utfordringer for nærskipsrederiene:

– Vi er veldig spente på resten av året og etterdønningene fra pandemien. I 2020 var tilgjengeligheten på skip veldig bra og kostnadene på et lavt nivå. Per i dag er det få skip tilgjengelig for å sikre tonnasjen som kreves i markedet. I tillegg er kostnaden for skipene økt med 46% fra januar i år, 90,2% de siste 12 måneder, forklarer Hetland.

Det krevende kostnadsbildet skaper også utfordringer for de store produksjonslandene, terminalene og til sist forbrukermarkedet i Norge og Trøndelag;

– Terminalene i UK, Holland og Tyskland er fulle. Ventetiden for å sikre kaiplass har økt og fortsatt er produksjonen på grunn av opphopningen på terminalene alt for lav, så det er ingen tvil om at det er utfordrende for øyeblikket. Vi er svært endringsvillige i NCL, så vi finner alltid løsninger for å sikre levering og henting av varer, selv om de store terminalene ikke skulle ha tid til oss på kort sikt, sier Hetland som også øyner muligheter i det nye, krevende farvannet:

– Det er utvilsomt store muligheter dersom en sikrer den rette tonnasjen som markedet trenger. Kundene ser at det er sjøveien som har levert under pandemien. Det er ingen stopp på verken grenser eller behov for utenlands kapasitet. Sjøtransporten har store muligheter nå til å overføre mer gods fra vei til sjø!

Det er de lange lastebilkøene i Mellom-Europa Hetland sikter til. Når veitransporten har stoppet opp på grensene, har mange vendt til sjøtransport. Hetland og NCL har kundene som sannhetsvitner på at nettopp sjøveien har levert stabilt i krisetid når veitransporten har stoppet opp:  

– Vi har fått masse gode tilbakemeldinger fra både eksisterende og nye kunder, men ikke minst de som har returnert til sjøtransport med NCL. Vi har ikke misset en seiling, vi har tilbydd mer kapasitet i et tøft marked og fått gode skussmål for dette. Jeg tror flere ser at sjøtransport kan sikre logistikktransporten med god planlegging. Det er mer utfordrende med all uro i oversjømarkedet og forsinkelser fra spesielt Østen og USA, her har vi tett dialog med kundene våre for å assistere med ankomst Europa og hvordan vi sikrer at varene transporteres trygt og i tide fra Europa og inn til Norge, forklarer Hetland.

Sjøveien er uslåelig

Når NCL seiler inn til Orkanger havn er Terje Larsen i Orkla Shipping blant dem som venter på kaikanten for å håndtere varene videre. Som fullskala spedisjonsselskap står Orkla Shipping for håndteringen av godstransporten fra NCL. Det innebærer alt fra lasting og lossing, terminaltjenester og tollager til varedokumentasjon, kundekontakt og distribusjon. Han er ikke i tvil om at sjøveien er vel så effektiv som bil i en normalhverdag, men under pandemien har den vært uslåelig:

Terje Larsen, daglig leder i Orkla Shipping&Trading

-Varene som lastes om bord Rotterdam torsdag, losses her søndag og er ferdig fortollet og utleveringsklare mandag. På 4 dager har du varene dine, forteller Larsen, som mener det er på tide å avlive mytene om sjøtransport som tungvint og komplekst: 

-Når du tar kontakt med rederiet, organiserer de hele ruta og transporten for deg. Du kan følge varen under hele turen, og få den levert på døren eller til ditt lager når du ønsker. Dagens 45-fots containere er like lange og brede som en standard lastebil, og et skip har kapasitet til flere hundre slike. Containere med sjøveien er en langt mer miljøvennlig, sikker og stabil måte å transportere varer fra Europa og inn til Norge enn vei. I tillegg er dette med på å redusere slitasjen på veinettet i Norge, hindre kabotasje og sosial dumping av underbetalte sjåfører med dårlig arbeidsforhold, sier Larsen.

Samarbeid er suksessformelen

Hetland og Larsen er ikke alene om å oppleve større interesse for sjøtransport. Sårbarheten til veitransport gjør sjøveien mer aktuell enn noen gang.

Bjørn Steinshaug, driftsleder Orkanger havn

– Vi får mange henvendelser, både fra aktører som ønsker å etablere seg og vareeiere som vil benytte sjø i større grad, forteller Bjørn Steinshaug, driftsleder på Orkanger havn.

Sammen med NCL og Orkla Shipping, sørger han og medarbeiderne på Orkanger for at håndteringen av skipsanløpene og godstransporten går sømløst og effektivt over havna.  Heller ikke han legger skjul på at samarbeid og kollegialt fellesskap er en suksessoppskrift i en travel havnehverdag.

-Vi har en veldig god dialog og et godt samarbeid med Orkla Shipping. Vi hjelper hverandre, slik blir vi smidige og finner gode løsninger sammen. Og så må jeg berømme driftsgjengen som jobber her på Orkanger. Det er en helt rå gjeng. Innstillingen er alltid: «Vi løser det», og alltid med masse humør. Jeg kan ikke få rost dem nok, sier Steinshaug.

Terje Larsen i Orkla Shipping&Trading stemmer i;

– Dyktige medarbeidere og godt samarbeid og kommunikasjon mellom alle oss som jobber på havna – både på sjø og land, er nøkkelen til suksess, både i sikre og usikre tider. Det tjener kunden også på, avslutter han.

Til helgen er Steinshaug, driftsgjengen på Orkanger og Orkla Shipping klare til å ta imot nok et skip fra NCL med taco, møbler, byggvarer og andre handelsvarer til trønderne.  

Vil du vite mer om hvordan du kan få en rimelig, effektiv og rask transport ut til Europa?

Se NCLs nettsider eller Orkla Shipping & Trading for mer informasjon.


Fakta om NCL

Det Haugesundsbaserte rederiet betjener mer enn 25 havner i Norge og Europa. Rederiet har jobber offensivt med bærekraftig godstransport og kuttet CO2 utslipp pr. fraktet tonn pr nautiske mil med 16,5% fra 2017-2020.Ordforklaring

Nærskipsfart, også kalt short sea: Short sea-rederiene transporterer gods eller passasjerer mellom norske og europeriks havner.

Oversjøisk fart, også kalt deap sea: Sjøtransport fra et kontinent til et annet over verdenshavene. Betjenes ofte av større containerskip enn nærskipsfarten.