75 år siden frigjøringen

8.mai 1945 kapitulerte Tyskland betingelsesløst. Andre verdenskrig hadde endelig nådd sin slutt, og den femårige okkupasjonen av Norge var over. Covid-19 satte heldigvis ingen stopper for årets markering av krigsseilernes viktige innsats.

Ved inngangen til 1940-tallet var den norske handelsflåten den fjerde største flåten i verden. Krigsseilernes utgjorde en særdeles viktig del av Norges krigsinnsats, og nær halvparten av den norske handelsflåten stod for transport av over 40 prosent av de alliertes drivstoffbehov. Mer enn 30 000 sjømenn mønstret på handelsflåten i løpet av andre verdenskrig, og Norge hadde over 1000 skip i fart med forsyninger over Atlanterhavet under en konstant trussel fra tyske ubåter og fly.

Markering på Krigsseilerplassen

75-årsjubileet siden krigens slutt ble markert på Krigsseilerplassen i Trondheim med kransenedleggelse og tale. Luftkrigsskolens kadetter stod honnørvakt mens Luftforsvarets Musikkorps spilte nasjonalsang under seremonien.

I krigens år mistet 3700 krigsseilere livet, 473 skip gikk tapt.

Dagens markering ble tradisjonen tro gjennomført som så mange år tidligere til minne om våre falne.

Se video fra dagens seremoni under bildene.

Krigsseilerregisteret

Har du kjente som seilte for Norge under krigen? I krigsseilerregisteret kan du finne historiske dokumenter og oversikt over skip og mannskap i handelsflåten.

Se: https://www.krigsseilerregisteret.no/no