Produserer miljøvennlig asfalt på havna

Entreprenører stiller stadig større klimakrav til leverandører i bygg- og anlegg. For produsenter betyr det at hele verdikjeden må under lupen og ettergås. I den grønne omstillingen blir sjønær beliggenhet en viktig forutsetning.

Beintøffe klimamål

På Pir 2, sentralt på havna i Trondheim, produseres det asfalt til trønderske veier. Det midt-norske bygg- og anleggsmarkedet er på fremmarsj og de neste ti årene vil kreve betydelige leveranser fra entreprenører og produsenter i nærområdet. For Peab Asfalt er transportform, valg av tilslagsmateriale og driftsforhold avgjørende for å nå konsernets mål om å produsere 130 – 150 000 årstonn asfalt.

Hans Petter Skjellium skal nå beintøffe klimamål i Peab.

Vi har hele tiden fokus på den grønne delen av produksjonen, og Peabs miljømål er beintøffe; Innen 2025 skal vi slutte med fossilt brennstoff på asfalt-fabrikken. Peab skal være klimanøytral, forklarer Hans Petter Skjellum, distriktssjef i Peab Asfalt Midt-Norge.

Allerede er Peab på god vei mot det grønne skiftet.

-Asfaltanlegget har byttet fra dieselfyring til gassfyring og lagrer asfalt under tak for å redusere fuktighetsinnhold, forteller Gaute Grankvist, prosjektleder i Peab.

Gjenbruk og lavtemperaturasfalt

Både steinmaterialet og bitumenet som binder asfalten er ikke-fornybare ressurser. Samtidig har materialet stor gjenbruksverdi. Ved 10 prosent gjenbruk av gammel asfalt i nyprodusert asfalt reduseres CO2-utslipp med hele 8 prosent per tonn. Det gir også uttelling på klimaregnskapet.

-Vi har byttet tilslagsmateriale (pukk). Nå mottar vi større volum på færre båtlaster. Den nye storbåten går på konvensjonell diesel, ikke tungolje, forklarer Skjellum.

Normalt ligger produksjonstemperatur på asfalt på mellom 150 – 170 °C. Å senke temperaturen gir miljøgevinster for både klima og asfaltører som til daglig arbeider med asfalt. Den ytre miljøgevinsten vil være redusert forbruk av energi og mindre utslipp av klimagasser, mens eksponering for asfaltrøyk gir betraktelig helsegevinst for asfaltører.

Beliggenhet – en viktig klimafaktor

Peab er nå inne i sin tredje sesong av asfaltproduksjon på Pir 2 i Trondheim, etter at produksjonen ble flyttet fra et boligområde på Tiller.  Den nye beliggenheten på havna har spart vegnettet for 8000 lastebillass tur/retur gjennom byen.

-Det er ingen lokale grusressurser som har så sterk stein så alt må komme sjøveien. For vår del er plasseringen på havna viktig strategisk for konsernet, både med tanke på de neste ti årene i bygg- og anleggsmarkedet i Trøndelag, men også klimamålene vi står overfor. Det blir en spennende reise, avslutter Skjellum.